Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Deelnemers gezocht voor cannabidiolstudie (CBD)

21 juli 2016 - Geplaatst onder: Meedoen onderzoek

Vergroot cannabidiol voorafgaand aan exposurebehandeling het behandeleffect bij sociale angst en paniekstoornis met agorafobie?

Voor wie?

Het onderzoek is bedoeld voor mensen met een sociale fobie of een paniekstoornis met agorafobie.

Waarom dit onderzoek?

Iemand met een sociale fobie en paniekstoornis met agorafobie (al dan niet in combinatie met psychofarmaca) wordt in het algemeen behandeld met exposuretherapie. Bij een deel van de patiënten helpt deze methode echter onvoldoende. Daarom zijn Altrecht (Utrecht) en GGZ inGeest (Amsterdam) een behandelstudie met cannabidiol gestart. Deelnemers krijgen hierbij voorafgaand aan een aantal exposuresessies cannabidiol toegediend. De onderzoekers proberen op deze manier te achterhalen of dit het behandeleffect bij agorafobie en sociale fobie vergroot.

Wat wordt onderzocht?

De onderzochte behandeling bestaat uit standaard exposuretherapie. Deze vindt geheel volgens de richtlijnen plaats. De ene helft van de patiënten krijgt gedurende de acht weken voorafgaand aan de exposure behandeling een tablet cannabidiol toegediend. De andere helft een capsule zonder werkzame stof. De verdeling in groepen vindt plaats op basis van loting. De behandelaars, onderzoekers en patiënten weten niet wie welke tablet krijgt.

Wat is Cannabidiol?

Cannabidiol is een bestanddeel van de Cannabis sativa plant. Cannabidiol is echter niet te verwarren met het bekende bestanddeel van cannabis, THC. Zo veroorzaakt het geen hallucinaties, geen gevoelens van ‘high’, ‘stoned’ of euforie en heeft het evenmin een verslavende werking. Uit studies die tot nu toe zijn gedaan, blijkt dat cannabidiol een kalmerend en angstremmend effect heeft. Tot op heden zijn er geen bijwerkingen geconstateerd. Het betreft in dit onderzoek bovendien geen cannabidiol van een plant. Het is in een laboratorium gemaakt en zit in een capsule. Deelnemers krijgen telkens twee uur voorafgaand aan de exposure-sessie een capsule.

Wat kunt u verwachten van het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit twee onderzoeksmetingen voor en na de behandeling. Hiertoe behoren onder meer een computertaak en bloedafname. Verder vullen deelnemers drie en zes maanden na afloop van het onderzoek een aantal online vragenlijsten in.

Waarom meedoen?

Door mee te doen aan dit onderzoek helpt u de behandelingen voor mensen met fobieën te verbeteren.

Contactinformatie

Wilt u meewerken aan het onderzoek? Of twijfelt u en wilt u liever eerst nog meer informatie? Of heeft u nog (andere) vragen? In al deze gevallen kunt u contact opnemen met Febe van Eck-van der Flier via cbd@onderzoek.io of:  06-348 524 40.

Lees meer: Onderzoek naar cannabidiol – Hoop op verbetering therapie bij hardnekkige angstklachten


Tags: