Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

De ontwikkeling van angst onder jongeren verdient serieuze aandacht

20 januari 2015 - Geplaatst onder: Angst, Dwangstoornissen

(Universiteit Utrecht) – Angst, het onaangename gevoel dat er mogelijk iets vervelends zou kunnen gebeuren, wordt door iedereen in verschillende mate ervaren. Er wordt soms gesuggereerd dat angst onder adolescenten (jongeren van ongeveer 12 tot 18 jaar oud) normaal en veelvoorkomend is, en dat deze gevoelens vanzelf weer overgaan. Stefanie Nelemans laat in haar dissertatie zien dat 5 tot 30 procent van de jongeren een hoge mate van angst ervaart in de adolescentie, en dat dit angstniveau, als ze ouder zijn, veelal gelijk blijft en dus niet zomaar vanzelf over gaat. Daarbij blijkt een hoog angstniveau veelal samen te gaan met slechter dagelijks functioneren. De jongeren hebben bijvoorbeeld meer school-gerelateerde problemen, en ervaren verstoringen in de ontwikkeling van persoonlijkheid (wie ben ik?) en identiteit (waar hoor ik bij/wat past bij mij?).

Ook blijken jongeren met een hoger angstniveau een slechtere kwaliteit van relaties met ouders en leeftijdsgenoten te hebben over tijd. Dit terwijl een goede kwaliteit van relaties met ouders en leeftijdsgenoten juist zo belangrijk is voor een positieve ontwikkeling van jongeren. Naast deze vrij negatieve bevindingen vond de Utrechtse promovenda ook enkele indicaties dat een hoog angstniveau bij jongeren mogelijk enige beschermende functies kan hebben. Zo lijken jongeren met een hoger angstniveau bijvoorbeeld minder (vaak) drugs te gebruiken tijdens de adolescentie, al is verder onderzoek naar deze relatie noodzakelijk. Over het geheel genomen toont Nelemans in haar dissertatie aan dat hoge angstniveaus bij jongeren serieuze aandacht verdienen van zowel onderzoekers als clinici.

Lees meer op de site van de Universiteit Utrecht.


Tags: