Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Cursus ‘Op zoek naar zin’ helpt ouderen

5 juli 2010 - Geplaatst onder: Depressie

(Trimbos Instituut) –

Ouderen die de cursus ‘Op zoek naar zin’ hebben gevolgd, hebben minder depressieve symptonen, blijkt uit een recente wetenschappelijke studie.

De cursus ‘Op zoek naar zin’ is ontwikkeld om depressieve klachten bij ouderen (55-plus) te verminderen, middels het werken met herinneringen en levensverhalen. Om de cursus wetenschappelijk te kunnen onderbouwen en daarmee een (nog) steviger plaats in de geestelijke gezondheidszorg te geven, heeft het Trimbos-instituut onderzocht of de cursus inderdaad het gewenste effect heeft. De effecten zijn vergeleken met een (controle)groep ouderen die alleen een minimale interventie heeft gekregen, namelijk de vertoning van de film ‘De kunst van het ouder worden’.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat na het volgen van de cursus depressieve symptomen inderdaad zijn verminderd, met name bij vrouwen en ouderen met klinisch relevante depressieve symptomen. Dit effect bleek niet waarneembaar bij ouderen die de film hadden gezien. Zes maanden na afloop van de cursus was het effect nog steeds zichtbaar. Ook angstsymptomen bleken na het volgen van de cursus te zijn verminderd. Echter, dit effect was ook waarneembaar bij de ouderen in de controlegroep.

De cursus ‘Op zoek naar zin’ wordt daarmee aanbevolen als preventiecursus voor ouderen met depressieve klachten.

De resultaten zijn recent gepubliceerd in een internationaal artikel: 
Pot AM, Bohlmeijer ET, Onrust S, Melenhorst AS, Veerbeek M, De Vries, W (2010). The impact of life review on depression in older adults: a randomized controlled trial. International Psychogeriatrics, 22(4), 572-581. 


Tags: