Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Cursus ‘In de put uit de put’ vernieuwd

19 januari 2011 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Depressie

(Trimbos Instituut) –
Het cursusboek ‘In de put uit de put’ is geheel herzien. De cursus is al 15 jaar succesvol om mensen te helpen depressieve gevoelens te overwinnen.


De cursus wordt door de meeste de GGZ-instellingen in Nederland aangeboden, zowel groepsgewijs als individueel. Dat geldt ook voor de cursus ‘In de put, uit de put. Zelf depressiviteit overwinnen 55+’, bedoeld voor ouderen met depressieve klachten. In deze herziene uitgave zijn beide cursussen samengevoegd tot één cursus voor mensen van 18 tot 99 jaar. De herziening is geschreven in opdracht van het Trimbos-instituut.


De oorspronkelijke cursussen zijn in deze hernieuwde uitgave samengevoegd, geheel herzien en teruggebracht tot zes lessen. De cursus helpt mensen hun somberheid te overwinnen door inzicht te geven in de oorzaken ervan en door het aanreiken van praktische vaardigheden waarmee ze meer grip op hun depressieve gevoelens krijgen.


De cursus is wetenschappelijk onderzocht en effectief bevonden. Bovendien toont de praktijk aan dat duizenden mensen baat hebben bij de vaardigheden die zij in de cursus hebben ontwikkeld.


Voor meer info zie de trimbos.nl.


Tags: