Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

‘Contact maken!’ is het motto van de richtlijn Suïcidaal Gedrag

23 april 2012 - Geplaatst onder: Suïcide

(Trimbos instituut) – Contact maken! Dat is het motto van het Landelijk Implementatieplan bij de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag. Het plan wordt gepresenteerd op het congres over de richtlijn op 22 mei.

De richtlijn biedt veel aanknopingspunten voor professionals om goede en zorgvuldige hulp te bieden aan cliënten met suïcidale gedachten. Maar in de richtlijn staat ook dat de praktijk achter loopt op de wenselijke zorg en dat het overbruggen van de kloof tussen reguliere en wenselijke zorg niet vanzelf gaat.

Lees meer