Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Congres over behandeling van depressie bij ouderen

22 september 2009 - Geplaatst onder: Depressie

(Leids Congres Bureau) –

7 oktober vindt er in Amersfoort een congres plaats over de behandeling van depressie bij ouderen.

Dit vijfde jaarcongres over depressie bij ouderen gaat over het aanbod van zowel psychologische als biologische interventies. Daarnaast gaan we specifiek in op mogelijke behandelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Aan het eind van de ochtend wordt u een overweging meegegeven over de plaats van depressiebehandeling in onze maatschappij. In de middag besteden we aandacht aan innovatieve interventies en co-morbiditeit. De wisselwerkingen met andere problemen, zoals andere psychische stoornissen of lichamelijke aandoeningen is een veelvoorkomend probleem rond depressie bij ouderen

Voor wie is deze studiedag bedoeld?
Beleidsmakers zorg en welzijn bij gemeenten, management en professionals bij GGD- en GGZ-instellingen, psychologen, psychiaters, geriaters, verpleeghuisartsen, huisartsen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, medewerkers verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.

Voor meer informatie zie http://www.leidscongresbureau.nl/depressie_ouderen/informatie


Tags: