Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Congres over angst en depressie bij jongeren

22 september 2009 - Geplaatst onder: Angst

(Leids Congres Bureau) –

15 oktober vindt in Amsterdam een congres plaats over angst en depressie bij jongeren, bedoeld voor professionals.

In Nederland kampen tienduizenden jongeren met psychische problemen, waaronder depressie en angststoornissen. Deze problemen hebben een duidelijke negatieve invloed op de ontwikkeling en het sociale functioneren van de jongere, maar ook op hun omgeving. Het herkennen van depressie en angststoornissen is echter niet eenvoudig. Er is veel ‘stille’ problematiek en bovendien worden de werkelijke problemen soms overschaduwd door andere uitingen zoals drugsgebruik of zelfbeschadigend gedrag. Professionals in de jeugdgezondheidszorg, onderwijs en jeugdhulpverlening kampen met vragen over herkenning, maar ook rond het bereiken en motiveren van deze jongeren en het betrekken van hun ouders.

Deze landelijke bijeenkomst biedt informatie en handvatten aan professionals om aan de slag te gaan met (signalen van) depressie en angst bij jongeren waar zij mee werken.
’s Ochtends gaan we in op de kenmerken en oorzaken van depressie en angst, signalering en efficiënte doorverwijzing. In de middag hoort u meer over culturele aspecten en de relatie met middelengebruik en zelfdoding. Daarnaast komen verschillende interventies aan bod. Terugkerend thema op deze dag is de rol van de omgeving van de jongere; de ouders, vrienden, school én u als professional.

Voor meer informatie zie http://www.leidscongresbureau.nl/angst_depressie/informatie


Tags: