Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Cognitieve littekens van emotionele mishandeling

25 juni 2010 - Geplaatst onder: Overig

(NESDA) – Het is bekend dat een jeugdtrauma leidt tot een negatief zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld verhoogt de kans op het ontwikkelen van psychopathologie. Negatieve automatische zelfassociaties spelen ook een belangrijke rol bij het ontwikkelen van psychopathologie. Er is echter nog geen onderzoek gedaan of jeugdtrauma leidt tot meer automatische negatieve zelfbeelden.

Automatische zelfassociaties zijn simpele associaties in het geheugen die automatisch en onvrijwillig geactiveerd worden (bijv. ‘ik=dom’). Deze automatische zelfassociaties kunnen worden gemeten met een computertaak, de impliciete associatie test (IAT). Expliciete, bewuste zelfbeelden worden gemeten aan de hand van vragenlijsten. In dit onderzoek is in een groep patiënten en gezonde mensen, afkomstig uit de NESDA studie, gekeken of het rapporteren van een jeugdtrauma samengaat met meer negatieve automatische en expliciete zelfbeelden.

Het bleek dat mensen die mishandeld zijn in hun jeugd meer negatieve automatische en expliciete zelfbeelden hebben vergeleken met mensen die geen mishandeling hebben meegemaakt, ongeacht of die persoon een diagnose heeft op dit moment, of heeft gehad in het verleden. Vergeleken met fysieke en seksuele mishandeling, heeft vooral emotionele mishandeling een sterke link met negatieve automatische en expliciete zelfbeelden. 

Lees de hele Nederlandse samenvatting van dit artikel van Anne-Laura van Harmelen.


Tags: