Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Cognitieve gedragstherapie meest effectief bij patiënten met meerdere depressies

1 december 2008 - Geplaatst onder: Depressie

(www.umcg.nl) – 01 december 2008 Cognitieve gedragstherapie is meest effectief bij patiënten die vier of meer depressies hebben gehad. Dit blijkt uit onderzoek van de vakgroep Psychiatrie van het UMCG. De onderzoekers publiceren daarover deze week in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift British Journal of Psychiatry.

De onderzoekers hebben twee jaar lang onderzoek gedaan naar het effect van verschillende behandelingen voor depressie bij huisartspatiënten. Aan de studie namen 208 patiënten van huisartspraktijken uit het noorden van het land deel, die voor depressie werden behandeld door hun huisarts. De deelnemers waren tussen 18 en 70 jaar oud. Een aantal patiënten kreeg 3 sessies psycho-educatie gevolgd door korte telefonische contacten, anderen 10 tot 12 sessies cognitieve gedragstherapie in combinatie met psycho-educatie en de overige patiënten kregen alleen de reguliere huisartszorg. Gedurende het onderzoek werd de ernst van hun depressieve klachten regelmatig vastgesteld.

Bij patiënten die eerder drie of minder depressies hadden gehad, waren de resultaten van de drie behandelmethoden gelijk: er was geen significant verschil ten aanzien van de ernst van de depressieve klachten. Patiënten die eerder vier of meer depressies hadden gehad, rapporteerden na cognitieve gedragstherapie echter een duidelijk lagere ernst van depressieve klachten dan patiënten die alleen psycho-educatie of reguliere huisartszorg hadden gehad.

De resultaten, en die van eerder onderzoek, suggereren dat huisartsen het aantal eerdere depressies dat patiënten hebben gehad – naast andere indicatoren – een rol kunnen laten spelen in hun overweging om de patiënt zelf te behandelen of om hen door te verwijzen naar cognitieve gedragstherapie. De resultaten behoeven replicatie.


Tags: