Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Cognitief functioneren bij oudere bipolaire patiënten

20 januari 2011 - Geplaatst onder: Depressie

(Vrije Universiteit) –

Sigfried Schouws ontdekte dat ouderen met een manisch-depressiviteit meer cognitieve problemen hebben dan een groep gezonde ouderen, en dat de mensen bij wie de ziekte later begint (boven hun veertigste jaar) het nog iets slechter doen. Verder leiden hart- en vaatziekten en diabetes en een groter aantal opnames in een psychiatrisch ziekenhuis tot slechtere prestaties.

De bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit) wordt gekenmerkt door een wisseling van stemmingen. Veel mensen met een bipolaire stoornis hebben cognitieve problemen, dat wil zeggen problemen met aandacht en geheugen en moeite met plannen. Sommigen houden deze klachten ook als de stemming goed behandeld wordt en stabiel is. Er is nog weinig bekend over cognitieve problemen bij ouderen met een bipolaire stoornis. Bij ouderen is dit onderzoek des te urgenter omdat bijvoorbeeld geheugenproblemen vaak in verband worden gebracht met een beginnende dementie.

Schouws laat ook zien dat ouderen met een bipolaire stoornis niet meer cognitief achteruit gaan na twee jaar. Cognitieve problemen kunnen een grote invloed hebben op het sociaal en beroepsmatig functioneren en de kwaliteit van leven. Uit zijn onderzoek blijkt ook dat mensen zelf niet altijd in de gaten hebben dat ze cognitieve problemen hebben, dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat ze hun medicijnen niet goed innemen. Schouws beveelt aan om in de behandeling van mensen met een bipolaire stoornis aandacht te hebben voor cognitieve problemen en hen objectief te onderzoeken door middel van een kort neuropsychologisch onderzoek.


Tags: