Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Chronische pijn bij één op tien suïcides in VS

18 september 2018 - Geplaatst onder: Suïcide

Bij één op de tien Amerikanen die suïcide pleegden in 2014, was sprake van chronische pijn. In tien jaar tijd is het percentage met 3 procent gestegen, maar de toename lijkt geen gevolg van meer opiatenoverdoses. Dit blijkt uit een retrospectieve analyse waarover Emiko Petrosky e.a. in Annals of Internal Medicine schrijven, zo meldt Medischcontact.nl.

Zij maakten daarbij gebruik van een register waarin gewelddadige sterfgevallen, waaronder zelfdoding, staan. Dat biedt informatie die onderzoekers (onder wie forensisch pathologen en politieagenten) na de dood verzamelen over de omstandigheden waaronder iemand stierf en andere informatie die van belang kan zijn. Deze coderen zij en voeren zij in. Daardoor konden de onderzoekers gegevens van ruim 123 duizend personen overleden door suïcide analyseren. Het ging om informatie van achttien staten, uit de periode 2003-2014.

In dat tijdsbestek nam het aandeel personen overleden door suïcide bij wie sprake was van chronische pijn toe van 7,4 naar 10,2 procent. Dit kan een onderschatting zijn, aangezien de onderzoekers niet beschikten over medische dossiers. De belangrijkste wijze van zelfdoding was door een vuurwapen (54%). Bij 16 procent was sprake van een overdosis opiaten. Dat laatste was beduidend meer dan bij de overledenen bij wie geen bewijs voor chronische pijn was (4%), maar relatief gezien steeg het percentage opiatenoverdoseringen niet bij zelfdodingen door mensen met chronische pijn. Anders gezegd: in deze groep steeg het aandeel zelfdodingen met andere methodes.

De onderzoekers concluderen dat chronische pijn in toenemende mate een belangrijke risicofactor is voor zelfdoding. Dit valt niet te verklaren uit grotere beschikbaarheid van opiaten. Gezien de stijgende prevalentie van chronische pijn is het van belang dat zorgverleners zich hiervan bewust zijn. Eerder onderzoek liet zien dat suïcidale gedachtes minder vaak voorkomen bij deze patiënten als zij geloven dat er een medische oplossing voor hun pijn is. Toegang tot pijnbehandeling is dus van groot belang.


Tags: