Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Chronisch zieke jongere pleegt sneller suïcide

26 augustus 2017 - Geplaatst onder: Suïcide

Jonge mensen in de leeftijd tussen 15 en 30 jaar die met een chronische ziekte leven, lopen drie keer zo veel kans op het plegen van suïcide dan hun gezonde leeftijdsgenoten, zo meldt een nieuwe studie aan de Canadese University of Waterloo.

De studie wijst uit dat chronische aandoeningen zoals astma, diabetes en de ziekte van Crohn de kans op suïcidale gedachten met 28 percent verhoogt en plannen om te sterven door zelfmoord met 134 percent. Het hebben van een chronische ziekte verhoogt de kans op een zelfmoordpoging met 363 percent.

“We vonden bewijs dat suggereert dat het risico op een zelfmoordpoging het hoogste is vlak nadat jonge mensen de diagnose te horen krijgen,” aldus Mark Ferro, een assistent-professor van Waterloo’s Faculty of Applied Health Sciences. “Het betekent dat we een kritische blik moeten houden op de mogelijkheden tot zowel preventie als het aanhoudende monitoren van mensen.”

Jonge mensen met een chronische ziekte hebben tevens meer kans om een psychische aandoening te krijgen.

Samenhang

“De onderlinge samenhang tussen chronische ziekte, psychiatrische aandoeningen en suïcide kunnen een causaal verband vertegenwoordigen,” vervolgt Ferro. “Dat betekent dat het hebben van een chronische ziekte de kans op het ontwikkelen van een psychiatrische aandoening verhoogt, die op haar beurt, het risico op suicidegedachten, -plannen en -pogingen verhoogt. Het hebben van zowel een chronische ziekte als een psychiatrische aandoening heeft een intensiverend effect, die de kansen op suïcidale gedachten doet toenemen.”

De uitkomsten van het onderzoek suggereren de noodzaak voor zorgverleners om zich beter bewust te zijn van de samenhang tussen chronische ziekte en psychiatrische aandoeningen en te zorgen voor het bewerkstelligen van geschikte preventieve interventies.

“Voor veel jonge mensen met een chronische aandoening geldt dat hun fysieke ziekte prioriteit geniet bij doktersbezoeken, zodat er weinig, zo niet geen tijd overblijft voor de geestelijke gezondheidszorg,” besluit Ferro. En hoewel het idee dat er geen gezondheid kan bestaan zonder geestelijke gezondheid meer en meer terrein verovert, hebben we nog steeds een lange weg te gaan.”

Zelfmoord is de op een na meest voorkomende doodsoorzaak bij adolescenten en jongvolwassenen in Canada. Het onderzoek werd gepubliceerd in het Canadian Journal of Psychiatry.

Bron: www.uwaterloo.ca/news