Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Bloedtest voor depressie in ontwikkeling

18 april 2012 - Geplaatst onder: Depressie

(Nationale Zorggids) – Wetenschappers van de Northwestern University in Chicago hebben een bloedtest ontwikkeld om depressie aan te tonen, zo meldt de Los Angeles Times.

De onderzoeksgroep zocht bij 14 depressieve en 14 gezonde jongeren tussen 15 en 19 jaar naar in totaal 28 zogeheten biomarkers die de aanwezigheid van depressie kunnen voorspellen.

Elf van deze biomarkers hadden een voorspellende waarde met een redelijke tot hoge nauwkeurigheid.

Er werden ook 18 biomarkers gevonden die onderscheid konden maken tussen patiënten die alleen depressief waren en hen die daarbij ook nog aan een angststoornis leden.

De huidige methoden berusten alleen op de interpretatie van artsen en op het verhaal van de patiënt. “Zonder een objectieve diagnose is het heel moeilijk dit te beoordelen. De vroege diagnose van de vroege ernstige depressie (red: depressie bij jongeren) kan leiden tot meer en effectievere behandelingen en tot betere zorg”, zegt een van de onderzoekers.

De wetenschappers waarschuwen dat een dergelijke bloedtest pas groot kan worden ingezet wanneer vervolgonderzoek heeft aangetoond dat de test niet te veel fout-positieve diagnoses genereert.

Lees het artikel in de LA Times:
Blood test looks promisting in diagnosing depression

Lees het wetenschappelijke artikel:
Discovery of blood transcriptomic markers for depression in animal models and pilot validation in subjects with early-onset major depression


Tags: