Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Betere begeleiding bij oppakken van bewegen en sport tijdens en na depressie

27 juli 2015 - Geplaatst onder: Angst, Behandelmethoden, Depressie

Mensen die een depressie hebben (gehad) onderkennen het belang van sport en bewegen en zijn ook intrinsiek gemotiveerd om te sporten. Gezien de aard van de stoornis ervaart een grote groep echter juist vooral belemmeringen – zowel fysiek als psychosociaal – om tijdens en soms ook na een depressie even sportief actief te blijven. Hierdoor ontwikkelen ze vaak schuldgevoelens dat ze te weinig sportief actief zijn.

Dit blijkt uit de rapportage ‘Sport-ziekteverhalen – resultaten vragenlijst Leven met depressie’. Hierin is de invloed van het krijgen van een depressie op het sport en beweeggedrag onderzocht. Alsook de betekenis van sport in het leven van mensen die een depressie hebben (gehad). Bewegen en sport zouden een belangrijke rol vervullen in het herstelproces en de preventie van een nieuwe depressie.

Geen goede begeleiding gekregen
Terwijl bewegen en sport veelal deel uit maakt van de behandeling van depressie, ervaart een groot deel van de meer dan honderd ondervraagden de aandacht als (te) beperkt en vindt een meerderheid dat ze niet goed begeleid zijn bij het (weer) gaan sporten.

Goed bedoelde beweegadviezen blijken niet effectief bij iedereen, evenmin als een sterke druk van begeleiders om te gaan sporten. De uitkomsten vragen om meer gedifferentieerde en maatgerichte begeleiding tijdens de behandeling van perioden van depressie en daarna.

Deze studie is uitgevoerd in het kader van het NWO sport onderzoeksproject Sport in Tijden van Ziekte, een gezamenlijk project van het Mulier Instituut, het VU Medisch Centrum en verschillende maatschappelijke partners.

Deze rapportage is de vierde en laatste kwantitatieve rapportage binnen de studie; eerder verschenen de rapportages van de studies onder mensen met diabetes, vrouwen met borstkanker en mensen met hiv. Binnen de studie zijn inmiddels ook reeds tal van narratieve interviews gehouden met patiënten en zorgprofessionals over de (veranderende) betekenissen van sport en bewegen in relatie tot diverse chronische aandoeningen.

Lees meer over Sport in Tijden van Ziekte
Download de ‘rapportage Sport in tijden van Ziekte – depressie’


Tags: