Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Bestaat het Postwatersnoodrampsyndroom?

10 december 2018 - Geplaatst onder: Angst

Tijdens de Watersnoodramp van 1953 maakten slachtoffers zulke schokkende dingen mee dat ze een ziektebeeld ontwikkelden dat we nu posttraumatische stresstoornis (PTSS) zouden noemen. Velen hadden te kampen met herbelevingen, nachtmerries, depressieve gevoelens en alcoholmisbruik.

Zo komt naar voren bij ‘oral history’-projecten. Hierin worden mensen geïnterviewd die de ramp van dichtbij zagen gebeuren. De Watersnoodramp is nu 65 jaar geleden, maar is nog altijd een levend verhaal voor betrokkenen en de generatie daarna. Mensen en dieren verdronken, raakten gewond en er waren grote verwoestingen.

PTSS – postwatersyndroom

In 1953 bestond het begrip PTSS nog niet. Vandaar dat er nauwelijks onderzoek is gedaan naar de psychische gevolgen. Pas in de jaren ’90 nam de belangstelling voor psychische problemen na traumatische ervaringen sterk toe. Er ontstonden losse projecten die inzoomden op de ervaringen van individuele slachtoffers.

Onderzoek Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Het Nederland Tijdschrift voor Geneeskunde bundelde al deze projecten en deed aanvullend onderzoek in archieven, tijdschriften en dagbladen. De conclusie: alle ingrediënten om PTSS te ontwikkelen waren na de ramp aanwezig. Rond 1970 kwam depressie in Zeeland tweemaal zo vaak voor als in de rest van het land. In Stavenisse, een van de zwaarst getroffen dorpen, gebruikte maar liefst één op de zes inwoners kalmerende middelen. Ook lag het aantal zelfmoorden een stuk hoger, hadden betrokkenen vaak last van psychosomatische klachten zoals maagpijn en waren er veel gevallen van alcoholmisbruik. Allemaal kenmerken van PTSS.

Conclusie ondersteund door Amerikaanse onderzoeken

Dat natuurrampen een stressfactor zijn voor PTSS blijkt uit verschillende Amerikaanse onderzoeken. Sinds 1985 nemen zij de impact van verwoestingen en overstromingen door orkanen onder de loep. Na dergelijke rampen ontstaat bij veel slachtoffers posttraumatische stresstoornis. Wel is het ontwikkelen ervan afhankelijk van een aantal factoren, zoals lage socio-economische status, een tekort aan begeleiding door de overheid en een langdurige evacuatie. Factoren die in meer of mindere mate terug zijn te zien bij de Watersnoodramp.
Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde


Tags: