Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Benzodebaas.nl succesvol

1 juli 2010 - Geplaatst onder: Behandelmethoden

(Benzodebaas.nl) –

Helft stopt met slaap– en kalmeringspillen

Met de nieuwe internetbehandeling Benzodebaas.nl lukt het de helft van de deelnemers te stoppen met verslavende slaap– en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen). Dit blijkt uit de resultaten bij de eerste 21 deelnemers die alle stappen van de behandeling hebben afgerond. De behandeling is ontwikkeld door Tactus Verslavingszorg en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Alle Nederlandse huisartsen ontvingen een brief met de uitnodiging om gebruik te maken van de verwijsmogelijkheid naar dit behandelaanbod.

De website Benzodebaas.nl bevat naast de internetbehandeling ook informatie en een forum. Sinds de start in september 2009 bezochten 12.000 mensen de website en schreven 57 deelnemers zich in voor de behandeling. Van de 21 deelnemers die de behandeling inmiddels hebben afgerond, zijn er 10 gestopt met de slaap– en kalmeringsmiddelen, de andere 11 gebruiken gemiddeld de helft minder. Van de 57 deelnemers zijn er 26 afgehaakt, omdat ze niet gestart zijn, de behandeling niet af wilden maken of al tevreden waren met het resultaat. Deelnemers die de behandeling afrondden zijn enthousiast. Ze vinden het online contact prettig, veilig en persoonlijk. Wel geven deelnemers aan dat de behandeling veel tijd vraagt en dat het tempo hoog ligt.

Benzodebaas.nl is afgeleid van de succesvolle internetbehandeling Alcoholdebaas.nl. Deelnemers krijgen persoonlijke begeleiding van een hulpverlener van Tactus Verslavingszorg. De patiënt houdt ervaringen en gebruik bij in een elektronisch dagboek dat ook door de behandelaar is in te zien. De behandeling bestaat uit twee delen. In deel 1 onderzoekt de deelnemer het medicijngebruik en de voor- en nadelen van benzodiazepinen. Het sluit af met een persoonlijk advies. In deel 2 leert de gebruiker af te bouwen en om te gaan met afbouwverschijnselen. Het is een behandeling op maat. Inschrijven voor de behandeling kan op eigen initiatief of na verwijzing door een arts. De behandeling wordt volledig vergoed door zorgverzekeraars en uitgevoerd door Tactus Verslavingszorg.

In 2009 slikten 1,2 miljoen Nederlanders een benzodiazepine. Van hen gebruikte eenderde ze vrijwel dagelijks. De middelen worden in 90% van de gevallen door de huisarts voorgeschreven. Het langdurig gebruik van benzodiazepinen leidt tot afhankelijkheid en ongewenste bijwerkingen. Gebruikers zijn zich vaak niet van deze nadelen bewust. Behandelrichtlijnen van artsen adviseren benzodiazepinen beperkt en niet langer dan enkele weken voor te schrijven. Eerdere pogingen om het benzodiazepinegebruik terug te dringen hadden weinig effect. Zo leidde het afschaffen van de vergoeding per 1 januari 2009 voor de meeste indicaties tot een afname van het benzodiazepinegebruik van 10%. Huisartsen zien vaak tijdgebrek als knelpunt om patiënten te laten stoppen met benzodiazepinen. De internetbehandeling van Benzodebaas.nl speelt daarop in door het huisartsen makkelijk te maken om door te verwijzen. Benzodebaas.nl is ontwikkeld met financiële steun van het ministerie van VWS.

Voor vragen kunt u een email sturen naar Tactus Verslavingszorg, Benzodebaas.nl: info@benzodebaas.nl


Tags: