Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

“Behandeling psychische stoornissen kan en moet beter”

19 mei 2015 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Depressie

Meer dan de helft van de behandelde patiënten profiteert niet of nauwelijks van de effectieve behandelmethoden voor de meeste psychische aandoeningen. Bovendien is er onder hen ook nog eens veel terugval. Aldus hoogleraar Klinische Psychologie Claudi Bockting.

“Het risico op terugval kunnen we echter met korte psychologische behandelingen, zoals een internettraining thuis, nu wel sterk verminderen.”

Bockting richt zich binnen het brede scala aan psychische aandoeningen voornamelijk op depressie: een veelvoorkomende aandoening. Ongeveer 1 op 5 vrouwen in Nederland en 1 op de 7 mannen maakt ooit een depressie door. Het risico op zelfmoord is twintig keer hoger bij depressieve mensen.

Vooruitgang

Volgens de Utrechtse hoogleraar is er de afgelopen twintig jaar vooruitgang geboekt op het gebied van nieuwe psychologische behandelingen. “Vooral op de lange termijn blijken de effecten van nieuwe behandelingen, zoals een korte cognitieve training, veelbelovend. Mensen vallen minder vaak en minder snel terug.”

Bockting stelt evenwel dat het onderzoek zich in de toekomst moet richten op de groep die niet of nauwelijks reageert op behandelingen. “Het zal tijd kosten om de onderliggende mechanismen van psychopathologie van deze groep te begrijpen, en te komen tot nieuwe behandelingen.”

Maatwerk
Om psychische aandoeningen te lijf te gaan, stelt Bockting meer maatwerk voor: “Mensen zijn verschillend. Het is daarom noodzakelijk om op de persoon toegesneden theoretische empirische modellen en interventies te ontwikkelen.” Ze geeft aan dat technologische innovaties de psychotherapie kunnen ondersteunen en verbeteren. “Denk aan apps die de cliënt kunnen helpen, en die de clinicus tegelijkertijd waardevolle informatie geeft over het dagelijkse leven van de cliënt. Of aan webcams. Maar ook een zogenaamde ‘reality check camera’, een camera die de cliënt altijd bij zich draagt, een soort derde oog.”

Deze experimentele vormen zouden naar de mening van Bockting de effecten van psychotherapie kunnen vergroten en verlengen. “Daarnaast is het kostenbesparend en goed in te passen in de basis- en specialistische zorg.”

Voorafgaand aan de oratie van Claudi Bockting vindt er een symposium plaats over de nieuwste inzichten op het gebied van depressie.


Tags: