Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Behandeling op maat nodig voor angststoornissen

8 februari 2016 - Geplaatst onder: Angst

Sanne Hendriks, promovenda bij VUmc, concludeert op basis van haar promotieonderzoek dat angststoornissen een verschillend beloop en diverse beperkingen laten zien. Ook blijft dit onderscheid bestaan over een langere periode. Om die redenen moeten, volgens Hendriks, de stoornissen op verschillende manieren behandeld worden.

Er is in de afgelopen jaren veel discussie geweest of het huidige classificatiesysteem (DSM-IV-TR) voor angststoornissen nog wel klopt. Onderzoekers vragen zich af of angststoornissen moeten worden gezien als meerdere stoornissen of dat ze opnieuw moeten worden geclassificeerd als één algehele angststoornisgroep.

Goede diagnostiek gewenst

Het promotieonderzoek van Hendriks laat zien dat dit laatste niet wenselijk is omdat angststoornissen flink van elkaar verschillen. Goede diagnostiek is daarom belangrijk om de behandeling te optimaliseren. Daarnaast moet er in de behandeling aandacht zijn voor comorbiditeit (een combinatie van meerdere (angst)stoornissen bij een patiënt) omdat dit veel voorkomt bij angststoornissen.

Hendriks ontdekte dat het gebruik van symptoomdimensies (groepen symptomen die bij elkaar horen, bijvoorbeeld angst of vermijding) mogelijk meer inzicht kan geven in alle complexe verbanden binnen het ontstaan en het beloop van een angststoornis. Het gebruik van symptoomdimensies kan de behandeling verbeteren door meer te focussen op datgene waar de patiënt nu echt last van heeft. Wanneer een patiënt meerdere diagnoses heeft, moet een behandeling op maat worden samengesteld om optimale zorg te kunnen bieden.


Tags: