Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Angst van zwangere beïnvloedt hersenontwikkeling foetus

16 december 2013 - Geplaatst onder: Angst

Hoe angstiger de zwangere moeder, des te sterker reageren de hersenen van haar baby in het eerste levensjaar op reeds vaak gehoorde geluiden. Dit blijkt uit onderzoek van Renée Otte. De uitkomsten worden in verband gebracht met bepaalde taal- en gedragsproblemen.

Renée Otte onderzocht ongeveer honderdvijftig baby’s in hun eerste levensjaar. Hun moeders hadden al tijdens de zwangerschap een vragenlijst ingevuld, waaruit bleek hoe zij zich op dat moment voelden. Alle baby’s kregen geluiden te horen, waarbij hun hersenactiviteit werd geregistreerd.

De baby’s kregen een zich herhalende, standaardpieptoon te horen, maar ook een ruisgeluid en omgevingsgeluiden. Hoe angstiger de moeders tijdens hun zwangerschap waren, des te sterker de hersenen van hun baby’s reageerden op de standaardtonen. “De hersenen van deze baby’s lijken minder snel te wennen aan geluiden die ze al vaak hebben gehoord”, zegt Otte. “Ze blijven er dus alert op reageren.”

Lees het hele persbericht op de site van Tilburg University 
Angst van zwangere beïnvloedt hersenontwikkeling foetus


Tags: