Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Angst en depressie bij te veel of te weinig slaap

2 december 2008 - Geplaatst onder: Angst

(www.erasmusmc.nl) – Mensen die te veel of juist te weinig slapen, hebben een vergrote kans op depressiviteit en angststoornissen. Daarnaast blijkt de slaapduur ook verband te houden met overgewicht en het cholesterolgehalte.
Dit blijkt uit onderzoek van Julia van den Berg, onderzoekspsycholoog bij GGZ Dijk en Duin, onderdeel van de Parnassia Bavo Groep. Zij promoveert op 4 december aan de Erasmus Universiteit op een onderzoek naar slaapgedrag van oudere mensen in relatie tot hun gezondheid.
Het onderzoek vond plaats bij een groep van duizend deelnemers in de leeftijd van 57 tot 97 jaar. Omdat slaap lastig te meten is, zijn er drie soorten metingen verricht: middels een slaapdagboek, interviews en een actimeter, een polsbandje dat bewegingen registreert.

Geestelijke gezondheid
De studie van Julia van den Berg toont aan dat er een verband bestaat tussen slaapduur en zowel depressieve stoornissen als angststoornissen. Het was al bekend dat depressiviteit kan samengaan met ofwel slapeloosheid of juist met te veel slapen. Dat verband wordt met dit onderzoek explicieter aangetoond. Naar angststoornissen en slaap is niet veel grootschalig onderzoek gedaan. Het is voor de hand liggend dat mensen die angstig zijn veel spanning voelen en daarom niet zo goed of niet veel slapen. Nieuw is dat er ook een verband lijkt te bestaan tussen te veel slapen en angststoornissen, zo concludeert Julia van den Berg. Dit biedt een goede voedingsbodem voor verder onderzoek.

Slaap en levensverwachting
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er een verband is tussen gemiddelde slaapduur en de sterfteleeftijd. Mensen die zo’n zes tot acht uur slapen, leven gemiddeld langer dan mensen die veel korter of langer slapen. Omdat hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak zijn in de Westerse wereld, is er in dit onderzoek ook gezocht naar een verband tussen slaap en de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals obesitas en het cholesterolgehalte. Er bleek verband te zijn tussen slaapduur en overgewicht: zowel kort als lang slapen was gerelateerd aan een hogere BMI en een verhoogde kans op obesitas. Ook bleek uit het onderzoek een statistisch significante relatie tussen het totaal cholesterolgehalte en de slaapduur. Mensen die het kortst sliepen, bleken ook het laagste cholesterolgehalte te hebben (5,6 mmol/liter), mensen die langer dan acht uur sliepen hadden het hoogste cholesterol (6 mmol/liter).

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van ERGO, een bevolkingsstudie onder 45-plussers in de Rotterdamse wijk Ommoord.


Tags: