Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Amsterdamse integrale aanpak suïcidepreventie lijkt succesvol

23 oktober 2018 - Geplaatst onder: Suïcide

Tegen de landelijke trend in daalde het aantal suïcides in Amsterdam tussen 2007 en 2017 van 13,5 per 100.000 inwoners naar iets onder het landelijke gemiddelde van 11,1.  Doordat de aantallen te klein zijn, kan Lyna Polikar, coördinator van de Amsterdamse Integrale Aanpak Suïcidepreventie, er geen conclusies aan verbinden. Maar tegen GGZTotaal zegt ze dat het aannemelijk is dat de trendbreuk (mede) te danken is aan het suïcidepreventieproject dat de GGD in 2011 startte.

Wie na een suïcidepoging op de Eerste Hulp van één van de locaties van het OLVG terechtkomt, heeft een goede kans dat hij of zij binnen tien dagen gebeld wordt door Monique van Raan van de Amsterdamse GGD. Ze zal vragen hoe het gaat, wat de aanleiding van de suïcidepoging was, wat er in het ziekenhuis geadviseerd is en of de patiënt al een afspraak met de hulpverlening heeft gemaakt.

Dit zogenoemde casemanagement is één van de belangrijkste onderdelen van de Amsterdamse Integrale  Aanpak Suïcidepreventie. Een ander belangrijk onderdeel van het programma wordt gevormd door de gatekeepers-trainingen: trainingen voor mensen die door hun beroep of vrijwilligerswerk makkelijk in aanraking kunnen komen met mensen die met suïcidegedachten rondlopen.

Lees het artikel hierover op GGZTotaal. 


Tags: