Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Aandacht voor afbouw antidepressiva hard nodig

3 januari 2017 - Geplaatst onder: Depressie

De Depressie Vereniging neemt berichtgeving en landelijke debat over het gebruik van antidepressiva serieus. Naar aanleiding van een artikel in Trouw, brengt de vereniging nu haar advies uit.

In Trouw verscheen op 18 december een interview met epidemioloog Dick Bijl naar aanleiding van de Nederlandse uitgave van het boek van de Deense hoogleraar geneeskunde Peter Gøtzsche. ‘Psycho-pillen doen meer kwaad dan goed’, is de kop van het artikel.
“Wij adviseren onze leden bij lichte tot matige klachten geen antidepressiva te gebruiken. Bij ernstige en langdurige klachten juist wel” aldus Nathalie Kelderman, directeur van de vereniging. “Mensen die het niet lukt om weer af te bouwen roepen wij op om zich te melden zodat wij de omvang van dit probleem kunnen inventariseren.”

Bij het behandelen van een depressie is het belangrijk dat het levensverhaal en de omstandigheden die een rol spelen bij het ontstaan van een depressie een centrale plaats hebben. Er spelen meerdere elementen een rol. Kelderman: “Het is noodzakelijk dat huisartsen en behandelaars echt maatwerk bieden en het persoonlijke verhaal van mensen met klachten gehoord en gezien wordt.”

1,1 miljoen gebruikers

In totaal gebruiken ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland antidepressiva, maar dat betekent niet dat zij ook allemaal depressief zijn. Kelderman: “We weten dat antidepressiva voor mensen met zware en chronische klachten levensreddend kunnen zijn. Zij hebben er echt baat bij. Bekend is ook dat antidepressiva de afgelopen decennia te snel zijn voorgeschreven aan mensen met lichte en matige klachten. Velen komen niet meer van de medicatie af. Zij krijgen jarenlang herhaalrecepten, ook al hebben zij geen last meer van de depressie.

Ondertussen functioneren zij gewoon in de maatschappij. Belangrijk is dat deze mensen goed geholpen worden als zij willen afbouwen. Helaas hebben huisartsen, psychologen, psychiaters en apothekers op dit punt de afgelopen jaren te weinig ondersteuning geboden. Zij hebben onderschat hoe moeilijk het is. Gelukkig heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) laten weten betere hulp te willen bieden. Hard nodig. Zolang de juiste begeleiding en ondersteuning ontbreekt zal het aantal gebruikers van antidepressiva nog verder blijven stijgen.”

Vergoeding taperingstrips nodig

Eén van de hulpmiddelen om zorgvuldig, in kleine stappen, de dosering te kunnen verlagen zijn de taperingstrips. “Wij roepen de rijksoverheid en zorgverzekeraars op dergelijke hulpmiddelen te vergoeden.” Passende afbouwschema’s bij de verschillende antidepressiva zijn nog niet beschikbaar. Huisartsen en andere behandelaars bouwen vaak te snel af en volgens eigen methoden. De enige richtlijn is dat dit geleidelijk moet gebeuren.

Kennis delen over afbouwmethoden

Kelderman: ‘We roepen wetenschappers en behandelaars dan ook op na te gaan of er internationaal onderzoeksresultaten beschikbaar zijn en zo nodig onderzoek te initiëren naar de juiste manier om antidepressiva af te bouwen. Het is belangrijk dat afbouw op verantwoorde wijze plaats kan vinden en mensen niet, door de te heftige ontrekkingsverschijnselen, de medicatie weer opbouwen.’

Afbouwen lukt niet? Meld je!

Heb jij moeite met afbouwen van antidepressiva? Meld je dan bij de Depressie Vereniging.

Bron: Depressie Vereniging


Tags: