Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Suïcidepreventie: ‘Supranet gaat om samenwerken over organisatiegrenzen heen’

19 september 2016 - Geplaatst onder: Suïcide

Onlangs is Supranet in het leven geroepen. Een samenwerking van zeven regio’s om samen te werken aan betere suïcidepreventie. Deze aanpak, gebaseerd op een programma van de European Alliance Against Depression (EAAD) wordt met succes toegepast in onder meer Canada en Groot-Brittannië. Omdat de resultaten in het buitenland enorm positief zijn, starten ook in Nederland dit jaar zeven Supranet Community ‘proeftuinen’. Zuidoost-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Haarlem/Zuid-Kennemerland, Friesland, Groningen en Den Haag vormen de Supranet-voorhoede in ons land.

Tijdens de conferentie suïcidepreventie in Bussum begin september is Supranet nader toegelicht door de aanwezige sprekers. Waaronder Carla Derijck, kwartiermaker voor Supranet Community.

“Het gaat om samenwerken óver organisatiegrenzen heen. Organisaties van binnen en buiten de zorg vormen lokale netwerken. Denk bijvoorbeeld aan GGZ-instellingen, gemeentes, wijk- en buurtteams, huisartsen, maatschappelijk werk, onderwijs, sportclubs, politie, spoorwegen, ziekenhuizen en jeugdzorg. In elke regio is de regie in handen van de plaatselijke GGD. Per regio brengen we in kaart welke partijen meedoen en waar specifiek in deze regio behoefte aan is.

Daarnaast is het verschil dat we actiegericht gaan werken. Het gaat níet over plannen maken, maar om proberen, doen, ervan leren en je opgedane kennis delen met de andere proeftuinen!

De kern van het programma is de 4-level approach. Elke proeftuin committeert zich aan deze aanpak. Dat betekent dat ze allemaal deze stappen gaan zetten:
1. Gatekeepers trainen, om het gesprek aan te gaan met mensen over hun depressieve gedachten.
2. Er komt een publiekscampagne om mensen te vertellen hoe je kunt luisteren, zonder oordeel. Zodat een wereld ontstaat waarin je mag praten over somberheid.
3. De ketenzorg wordt verbeterd.
4. Risicogroepen in een gebied worden in kaart gebracht. In de ene regio vinden bijvoorbeeld veel suïcides plaats onder jongeren, in een andere zijn het juist oudere mannen. Dat vraagt om een andere aanpak.
De resultaten van deze 4-level-approach zijn geweldig. Per jaar daalde het aantal suïcides in de landen waar deze aanpak wordt toegepast met 32%… In Nederland, waar jaarlijks ruim 1850 mensen suïcide plegen, zou dat zo’n 592 mensenlevens schelen. Bijna 600 mensen die wél blijven leven. Daar word je wel even stil van.

Bron: Samen voor leven

 


Tags: