Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Zorgstandaard Angstklachten en -stoornissen in een beeldverhaal

24 oktober 2018 - Geplaatst onder: Angst

Op initiatief van de Angst, Dwang en Fobie stichting is de zorgstandaard Angstklachten en -stoornissen omgezet in een beeldverhaal. Dit beeldverhaal laat zien wat je als patiënt van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland  mag verwachten, als je hulp zoekt voor je angstklachten.

In de zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen staat beschreven aan welke kwaliteit de zorg bij patiënten met angstklachten of een angststoornis moet voldoen. Het proces van hulp zoeken, de behandeling, het delen met naasten en bijvoorbeeld collega’s tot en met de nazorg worden erin beschreven. Het document geeft aanwijzingen voor de diagnose en voor de behandeling. De volledige tekst van de zorgstandaard is te raadplegen via ggzstandaarden.nl.

Het beeldverhaal

Om de zorgstandaard toegankelijker te maken voor mensen met angstklachten, hun naasten en andere betrokkenen heeft de ADF stichting dit beeldverhaal gemaakt en uitgegeven in een handzame brochure. De brochures zijn tegen verzendkosten bij de ADF stichting te bestellen via bestelling@adfstichting.nl o.v.v. beeldverhaal ZS Angst.

Je kunt de brochure bekijken via: http://issuu.com/thegraphicstory/docs/zorgstandaard?e=32018669/64877869