Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Zelf stemmingswisselingen onderzoeken met de Moodmonitor

16 mei 2016 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Meedoen onderzoek

Volwassenen die last hebben van somberheid en stemmingswisselingen kunnen deze in kaart brengen met het Moodmonitor-onderzoek van GGZ inGeest en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Met smartphone apps kunt u van alles in kaart brengen, bijvoorbeeld  stemming, slaap, hoe vaak u hardloopt of hoeveel u eet. Dit soort apps wordt steeds vaker gebruikt voor onderzoek in de gezondheidszorg. Gebruikers en onderzoekers kunnen zo meer inzicht verkrijgen in zaken als het verloop van gedrag en stemming.

Dagelijks monitoren

Voor het Moodmonitor-onderzoek zoeken GGZ inGeest en de Vrije Universiteit Amsterdam volwassenen die last hebben van somberheid of stemmingswisselingen. Zij onderzoeken of er verschillen zijn tussen mensen die hun stemming dagelijks monitoren, hun energie dagelijks monitoren of niet dagelijks aan het monitoren zijn. Op die manier kan onderzocht worden wat het beloop van uw stemming of energie gedurende 12 weken is. Dit geeft u ook inzicht in de veranderingen van stemming of energie tijdens de 12 weken dat u meet.

Zo werkt de Moodmonitor

U vult in totaal 3 keer een online vragenlijst in, aan het begin, tussendoor (na 6 weken) en aan het eind (na 12 weken). De vragenlijsten gaan over stemming en somberheid en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Daarnaast is er de mogelijkheid dat u geselecteerd wordt om dagelijks uw stemming of energie bij te houden op uw smartphone.

Er staat er een financiële tegemoetkoming tegenover in de vorm van een bol.com waardebon die kan oplopen tot 32.50,-

Meer informatie en een zelfscreen vindt u op Moodmonitor.nu.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, GGZ inGeest, en de afdeling Psychiatrie van VUmc.


Tags: