Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

“Maak Wlz toegankelijk voor mensen met psychische aandoening”

13 april 2018 - Geplaatst onder: Overig

Staatssecretaris Blokhuis werkt aan een wetsvoorstel dat in 2021 de Wet Langdurige zorg (Wlz) toegankelijk wordt voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Mensen met een psychische aandoening worden dan op dezelfde wijze behandeld als ieder ander met een zware zorgvraag die al wel toegang tot de Wlz hebben.

Door de wetswijziging zouden ggz-cliënten worden toegevoegd aan de zorginhoudelijke criteria van de Wlz. Daardoor kan voortaan een psychische stoornis of aandoening –al dan niet samen met andere beperkingen (lichamelijk of psychisch)- leiden tot de noodzaak van permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

Wlz toegankelijk voor mensen met psychische aandoening
De meeste mensen voor wie deze wetswijziging toegang tot de Wlz kan betekenen, wonen op dit moment in een beschermde woonvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast is er een groep cliënten die op dit moment behandeling met verblijf vanuit de Zorgverzekeringswet ontvangt. Het gaat bij deze groepen om bijvoorbeeld oudere mensen met een psychische stoornis op de voorgrond en bijkomende lichamelijke problematiek.

De wetswijziging zal financiële gevolgen hebben. De grootste verschuiving zal die van beschermd wonen in de Wmo naar de Wlz zijn. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet nu onderzoek naar wat dit precies betekent.

Bron: zorgvisie