Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Vrouwen hadden meer last van psychische klachten in 2014 dan mannen

13 oktober 2015 - Geplaatst onder: Angst, Depressie

Ruim 1 op de 10 Nederlanders van 12 jaar of ouder had in 2014 psychische klachten. Vrouwen kampten vaker met psychische problemen dan mannen. Dit meldt CBS op basis van de Gezondheidsenquête.

Vooral meisjes tussen de 16 en de 20 jaar en oudere vrouwen vanaf 65 jaar voelden zich vaker somber of zaten vaker in de put dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Het percentage mensen met psychische klachten is al jaren stabiel. 

Psychische klachten vaker bij vrouwen
In 2014 gaf 14 procent van de vrouwen aan dat zij kampten met psychische klachten. Zij hadden bijvoorbeeld vaak sombere gevoelens of zij voelden zich erg zenuwachtig. Mannen gaven minder vaak aan dat zij zulke klachten hadden, bij hen ging het om 9 procent. Dat vrouwen vaker dan mannen psychische klachten hebben is bekend, en dat komt ook naar voren in het aantal behandeltrajecten binnen de specialistische GGZ. Hoe het komt dat vrouwen vaker psychische klachten hebben is niet bekend. 

Twee keer zoveel meisjes dan jongens
Jongeren tussen de 12 en de 16 jaar hebben de beste psychische gezondheid: van hen had 1 op de 20 psychische klachten. Bij de leeftijdsgroep daarboven, de 16-20-jarigen, lag het aandeel met psychische klachten veel hoger, vooral bij meisjes. Bij deze leeftijdscategorie is het verschil tussen de seksen het grootst: ruim twee keer zoveel meisjes dan jongens hebben psychische klachten. 

Ook bij de ouderen zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen groot. Van de mannen van 75 jaar of ouder gaf bijvoorbeeld 9 procent aan dat ze psychische klachten hadden, van de vrouwen in die leeftijdscategorie was dat 17 procent. Dit verschil komt deels doordat oudere vrouwen vaker dan mannen hun partner verliezen door sterfte en dan alleen achterblijven. Alleenstaanden en vooral mensen die hun partner hebben verloren zijn veel minder gelukkig en tevreden en kampen vaker met psychische klachten dan mensen met een partner.

Maar ook als rekening wordt gehouden met de grote hoeveelheid weduwen onder de vrouwen van 75 jaar of ouder, dan blijken zij vaker sombere of angstige gevoelens te hebben dan mannen van 75 jaar of ouder.

Twee keer zoveel psychische klachten na scheiding en bij weduwen-weduwnaars
Weduwen en weduwnaars hadden een minder goede psychische gezondheid, en dat gold ook voor mensen die door scheiding hun partner zijn verloren. Onder hen die gescheiden zijn of verweduwd voelden zich twee keer zoveel mensen niet gelukkig, zenuwachtig, of somber als onder mensen die getrouwd zijn.

Lees meer over de Gezondheidsenquête.


Tags: