Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Verkenning depressiepreventie door Trimbos

27 november 2018 - Geplaatst onder: Depressie

Trimbos-instituut is gestart met een verkenning rond depressiepreventie. Om de diversiteit van activiteiten die professionals en organisaties doen om depressies te voorkomen inzichtelijk te maken en de geestelijke gezondheid van mensen te verbeteren.

Met de verkenning ondersteunt Trimbos-instituut wij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij het aanscherpen en verder vormgeven van het Meerjarenplan Depressiepreventie. Tegelijkertijd draagt de organisatie met deze verkenning via de regionale bijeenkomsten en de rapportage bij aan het delen van regionale en lokale preventie-activiteiten. Professionals kunnen zo van elkaar leren en elkaar inspireren.

Voert u activiteiten uit om depressie te voorkomen of de psychische gezondheid van mensen te verbeteren? Deel dan uw activiteit en ervaringen. De resultaten van deze verkenning worden medio 2019 op www.trimbos.nl gepubliceerd.

Naast deze landelijke uitvraag van regionale en lokale activiteiten rond depressiepreventie in de publieke gezondheid en het sociaal domein, voert het Trimbos-instituut nog een aantal onderdelen voor deze verkenning uit. Zoals casestudies bij een aantal gemeenten via regionale bijeenkomsten en verdiepende interviews bij vernieuwende en inspirerende activiteiten.


Tags: