Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Verband passief gebruik social media en depressie

13 december 2018 - Geplaatst onder: Depressie

De afgelopen tien jaar zijn social media uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven. Ondanks de immense populariteit is er veel discussie over hun invloed op onze psychische gezondheid. Nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) laat zelfs een verband zien tussen passief gebruik van social media en symptomen van depressie zoals eenzaamheid en vermoeidheid.

Wat is passief gebruik van social media? Onder Passive Social Media Use (PSMU) verstaan de onderzoekers: het lezen van berichten en bekijken van video’s en foto’s zonder zelf iets te plaatsen. Dit gedrag lijkt misschien onschuldig, maar uit eerder experimenteel onderzoek bleek al dat het kan leiden tot negatieve gevoelens, het gevoel nergens bij te horen en ontevredenheid over het eigen leven.

Vragenlijsten via app

Het onderzoek neemt het welzijn van 125 studenten onder de loep en koppelt dat aan hun passieve social mediagebruik. Veertien dagen lang zeven keer per dag vertelden zij aan de hand van een vragenlijst over hun PSMU, symptomen van depressie, eenzaamheid of stress. Via een speciale app kregen de deelnemers hiervoor op gezette tijden een melding. Vervolgens analyseerde het onderzoeksteam de data met behulp van een nieuwe statistische methode.

Niet voorspellend voor depressie, wel verband

Uit de resultaten bleek dat passief gebruik van social media niet voorspellend is voor symptomen van depressie. Wel constateerden ze een zichtbaar verband tussen negatieve gevoelens en een verhoogd gebruik van social mediaplatformen: bepaalde symptomen van depressie zorgen er mogelijk voor dat mensen door hun overzichten op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn gaan scrollen. Daarnaast valt PSMU samen met interesseverlies, concentratieproblemen, vermoeidheid en eenzaamheid.

Het vervolg

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is wel dat het verband tussen social media en psychisch welbevinden complexer is dan simpelweg stellen dat mensen depressief worden van social media. Daarnaast weten ze niet of de symptomen van depressie door PSMU worden veroorzaakt of andersom. De onderzoekers zien het daarom vooral als aanzet tot nader onderzoek in een klinische setting (onder depressieve patiënten).

Bron: UvA, Social media en depressie: een ingewikkelde relatie


Tags: