Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Uitslag onderzoek stemmingsstoornissen bij ouders en kinderen bekend

11 juli 2017 - Geplaatst onder: Angst, Depressie

Kinderen met een of meerdere ouders met een stemmingsstoornis hebben een verhoogd risico om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen. Daarnaast is bekend dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen het optreden van een stemmingsstoornis.

In het kader van een nieuw Nederlands onderzoek over dit onderwerp, de MARIO-studie naar stemming en veerkracht, hebben onderzoekers van GGZinGeest, het VU medisch centrum Amsterdam, en het Erasmus medisch centrum Rotterdam samen met ervaringsdeskundigen een online vragenlijst ontworpen. In mei 2017 is er een oproep gedaan aan ouders met stemmingsstoornissen (depressie of bipolaire stoornis) en hun kinderen (tussen 12-30 jaar) om deze vragenlijst in te vullen.

Onderzoek stemmingsstoornissen

De vragenlijst was bestemd om meer te komen weten over of

  • kinderen van de stemmingsstoornis van hun ouders weten,
  • ouders met een stemmingsstoornis en hun kinderen zich zorgen maken over de ontwikkeling van de kinderen,
  • er aandacht is voor kinderen in het behandeltraject van de ouders
  • of er behoefte is aan screening, informatie over stemmingsstoornissen en/of preventieve training

De resultaten laten zien dat er veel zorgen zijn onder ouders met stemmingsstoornissen en hun kinderen en dat er behoefte is aan meer screening, informatie en preventieve training.

De onderzoekers willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor het invullen van deze vragenlijst. Voor vragen en aanmerkingen kunt u contact opnemen met Dr. Dominique Maciejewski (mario@ggzingeest.nl).