Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Stijgend aantal suïcides onder jongeren

3 juli 2018 - Geplaatst onder: Suïcide

In 2017 overleden 1.917 mensen door zelfdoding, 23 meer dan in 2016. Het aantal suïcides onder jongeren van 10 tot 20 jaar is opvallend: deze nam toe van 48 in 2016 tot 81 in 2017. Binnen deze groep betreft het voornamelijk oudere tieners. Dit meldt het CBS vandaag op basis van nieuwe cijfers.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal suïcides onder personen ouder dan 60 jaar juist is afgenomen. Ruim 4 op de 10 zelfdodingen vinden plaats bij mensen van 40 tot 60 jaar. In deze leeftijdsgroep is zelfdoding, na kanker en hart- en vaatziekten, de meest voorkomende doodsoorzaak. In de provincies Drenthe en Zeeland komt zelfdoding relatief het meest voor.

Toename suïcides onder jongeren

De toename van suïcides onder jongeren is opmerkelijk. Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze stijging. Mogelijk speelt de toegang en kwaliteit van (jeugd)zorg een belangrijke rol.

Naar aanleiding van de cijfers van CBS gaat Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) volgende week onder meer met Stichting 113 Zelfmoordpreventie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) praten om tot antwoorden op deze vragen te komen.

Stichting 113 voerde in 2017 meer dan 50.000 crisisgesprekken via telefoon en chat, ongeveer de helft van die gesprekken wordt gevoerd met jonge mensen onder de 30. Daarnaast bieden zij speciale online therapie voor jongeren aan, die is toegesneden op de leefwereld van deze doelgroep.