Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Suïcidepreventie moet aantal zelfdodingen in Noord-Brabant omlaag brengen

21 december 2016 - Geplaatst onder: Suïcide

GGz Breburg is samen met andere organisaties een regionaal suïcidepreventie project in Noord-Brabant gestart. Prof.dr. Christina van der Feltz-Cornelis leidt het project. “We zijn zeer ambitieus, ons doel is dat het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant met minstens 20% daalt.”

De projectgroep heeft van ZonMw subsidie gekregen om dit in vier jaar tijd te realiseren. Dit doet GGz Breburg samen met de GGz instellingen, GGD’s en de KNMG regiodistricten in Noord-Brabant en Prof.dr. Chijs van Nieuwenhuizen, GGz Eindhoven, als medeaanvrager.

Noord-Brabant op tweede plaats

Het jaarlijkse aantal zelfdodingen in Nederland stijgt sinds 2007, en Noord-Brabant steeg daarin landelijk naar de tweede plaats, nu voor het tweede jaar op rij. 80-90% van de zelfdodingen vindt plaats in het kader van een psychische stoornis, meestal een depressie. Slechts 40% ontving op dat moment GGz zorg, terwijl zelfdoding meestal te voorkomen is door adequate hulp.

Betere samenwerking

De projectgroep wil haar doel bereiken door:

  • een monitoringsysteem op poten te zetten waarmee mensen die risico lopen op zelfdoding eerder in beeld komen bij hulpverleners;
  • een betere onderlinge samenwerking, vooral op momenten dat de zorg overgaat op een andere hulpverlener, want op die momenten blijkt het vaak mis te gaan;
  • een snellere toegang tot zorg;
  • een betere follow up van patiënten die risico lopen. Dit doen getrainde psychiatrisch verpleegkundigen die nagaan of de geboden zorg in de praktijk goed aansluit bij hun hulpvraag.