Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Stichting mirro introduceert E-mental health platform

9 november 2016 - Geplaatst onder: Angst, Behandelmethoden, Depressie

Stichting mirro biedt nu binnen één omgeving haar 17 online zelfhulp modules over verschillende thema’s, waaronder depressie, angst en piekeren, in een begeleide variant aan.

De bestaande 17 modules zijn uitgebreid met diverse functionaliteiten. Vanuit het vernieuwde mirro-platform roepen huisartsen en GGZ-hulpverleners ook direct de beslisondersteuner mentale zorg aan. De beslisondersteuner geeft door middel van een digitale vragenlijst ondersteuning voor de doorverwijzing naar mentale zorg.

“Een unieke cocktail voor huisartsenzorg en GGZ noem ik ons vernieuwde platform ook wel”, aldus Marjolein Ariaans Morres, Algemeen manager Stichting mirro.

Intensief werken aan herstel en zelfraadzaamheid verhogen

“Ons platform helpt huisartsen en GGZ hulpverleners hun dienstverlening te verbeteren en efficiënter in te richten. Cliënten kunnen zo nog intensiever aan hun herstel werken, hun zelfredzaamheid verhogen en zich beter voor bereiden op gesprekken met zorgverleners” aldus Ariaans.

Beide producten die worden aangeboden op ons platform, zowel de modules als de beslisondersteuner, vallen binnen de compensatieregeling van verzekeraars vanuit het moduletarief voor POH-GGZ. Ariaans: “Ons platform biedt de flexibiliteit om zowel losse producten als een totaalpakket af te nemen”.

Ter kennismaking met het vernieuwde platform kunnen huisartsen en GGZ hulpverleners tijdelijk een maand lang gratis gebruik maken van mirro eHealth.


Tags: