Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Speciale kieswijzer geestelijke gezondheidszorg

10 februari 2017 - Geplaatst onder: Angst, Depressie

Op 15 maart 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hoe denken de politieke partijen over belangrijke thema’s in de ggz? De speciale website kiesvoorggz.nl geeft alle informatie. De website is een initiatief van GGZ Nederland, Landelijk Platform GGz/MIND, Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut.

De aandacht voor geestelijke gezondheid is groter dan ooit. Net als het belang en de meerwaarde van goede geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. En niet alleen patiënten, cliënten en familieleden hebben daar baat bij, ook de samenleving profiteert hiervan. Het is daarom belangrijk te weten hoe verschillende politieke partijen denken over geestelijke gezondheidszorg.

Hun partijstandpunten met betrekking tot de ggz zijn daarom te vinden op de ggz kieswijzer die nu online is: kiesvoorggz.nl. Deze website biedt informatie die door de politieke partijen is aangeleverd aan de hand van 11 verschillende thema’s:

Toekomstvisie voor de geestelijke gezondheidszorg
Rol van de landelijke overheid
Eigen risico
Geestelijke gezondheid in de Wmo
Leefstijl
Ambulante zorg
Toegankelijkheid GGZ
Beschermd wonen
Stigmatisering
Ouderenzorg
Arbeid en participatie


Tags: