Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Smart Alert app: deelnemers gezocht voor onderzoek

6 november 2017 - Geplaatst onder: Depressie, Meedoen onderzoek

Het Smart Alert team van GGZ Friesland doet een oproep aan alle mensen van 18 jaar en ouder die een stemmingsstoornis hebben (bipolair of depressieve stoornis). GGZ Friesland wil de Smart Alert app graag met hen verbeteren.

Wat is de Smart Alert app?

De Smart Alert app heeft als doel om mensen die een manische en/of depressieve periode hebben ondergaan:
1. inzicht in gedrag te geven;
2. gedragsveranderingen in het voorstadium van de manische of depressieve periode te signaleren.

Door de app is het mogelijk om inzicht te krijgen of iemand depressief of manisch wordt. Dit doet de app door te meten welke afstanden iemand aflegt, hoeveel stappen iemand zet, hoeveel social media iemand gebruikt, hoe vaak iemand belt, hoe iemand slaapt en te monitoren wat zijn of haar gemoedstoestand is. Dit gebeurt op basis van algoritmen.  Smart Alert analyseert deze gegevens zonder naar de feitelijke inhoud van het gedrag te kijken.
Wanneer er verschillen te zien zijn in een van de algoritmen, krijgt de persoon een melding van de app. Deze melding geeft hem of haar inzichten om te helpen de manische of depressieve periode te verminderen en stabiel te kunnen blijven.

Waarom dit onderzoek ?

Uit een voorgaande pilot op basis van user-centered onderzoek met een kleine deelnemersgroep blijkt dat de doelgroep eht gebruik van de app waardeert. Om tot een nog betere werking te kunnen komen is meer input nodig van een grotere gebruikersgroep. Daarnaast is het doel om op basis van deze groep de algoritmes achter de app te verbeteren.

Hoe verloopt dit onderzoek?

Mensen die binnen de inclusiecriteria vallen kunnen zich aanmelden via www.smart-alert.nl. Nadat ze zich hebben aangemeld start de onderzoeksperiode van 12 weken. In die 12 weken wordt er contact gezocht over de ervaringen met de app. Het onderzoek neemt weinig tijd van de deelnemers in beslag.

Wie kan meedoen?

Iedereen die voldoet aan de volgende inclusiecriteria:
• gediagnostiseerd met een stemmingsstoornis (bipolaire stoornis of depressieve stoornis);
• 18 jaar en ouder;
• in het bezit van een smartphone met Android 4.4 of hoger.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.smart-alert.nl. Hier kunt u nalezen hoe de app werkt en wat het onderzoeksdoel is; daarnaast is hier de mogelijkheid tot aanmelden voor deelname.
Mocht u nog vragen hebben na het lezen van dit artikel zijn wij altijd bereid met u in gesprek te gaan. U kunt ons mailen via info@smart-alert.nl