Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Radio-uitzending: Wat als zelfs de psychiater niet weet hoe het verder moet

2 augustus 2015 - Geplaatst onder: Angst, Depressie, Dwangstoornissen

Als je last hebt van psychische klachten, ga je naar de psycholoog of de psychiater. Maar wat gebeurt er als zelfs de psychiater met de handen in het haar zit? In het radioprogramma De kennis van Nu (NTR) stelt presentator Martijn van Calmthout (wetenschapsjournalist van De Volkskrant) die vraag aan enkele deskundigen.

Verband en verschil tussen verleden en heden
Het kan gebeuren dat psychiatrische patiënten slecht reageren op normale en gebruikelijke therapieën. In zo’n mate dat zelfs de psychiater of psycholoog geen oplossing meer weet. Welke behandelingen zijn er in het heden en verleden gebruikt in deze situaties? Die vraag staat centraal in een uitzending van het radioprogramma De kennis van Nu.

Presentator Martijn van Calmthout bespreekt onder andere ECT, lobotomie en DBS. Hoe was het vroeger, wat is de maatschappelijke context en hoe kijken we over twintig of dertig terug op huidige methoden zoals DBS en psychofarmaca?

De gesprekspartners van deze uitzending zijn:
Irene van Vliet, psychiater bij het LUMC (Leiden) en voorzitter van de Werkgroep Indicatiestelling Psychochirurgie Nederland: “Ons academisch ziekenhuis is een derdelijns instelling en bij ons komen mensen die elders niet reageren op aangeboden therapieën. Denk aan mensen met een angststoornis of een combinatie van psychiatrische ziekte en somatische aandoening.  Dat is altijd een uitdaging, want wat helpt wel? In merendeel van de gevallen lukt het om toch die juiste behandeling te vinden.”

Max van der Linden, psycholoog, wetenschapssocioloog aan de UVA en promovendus op het gebied van de geschiedenis van lobotomie, ECT en Deep Brain Stimulation. Hij praat over onder andere de ontdekking dat men aan de hersenen moesten sleutelen om de psychiatrische klachten te behandelen. Zoals elektroshocktherapie en psychochirurgie bij dwangstoornissen dat ook in Nederland werd toegepast.  

Klaas Arts, neuroloog in de GGZ en gespecialiseerd in psychiatrie en neurologische aandoeningen: “Bij ons komen mensen met ernstige vormen van traumatisch hersenletsel na bijvoorbeeld een ongeval. Dit zorgt voor gedragsverandering en ook gedragsstoornis zoals depressie en bipolaire stoornis. Wij kunnen hen niet genezen, maar wel beter laten voelen en weer laten participeren in de maatschappij. Wat het ingewikkeld maakt, is dat de patiënt zelf vindt dat er niks veranderd is aan zichzelf. Dat komt doordat de perceptie mee verandert.” 

Luister naar het één uur durende gesprek op www.dekennisvannu.nl
Een psychiater met de handen in het haar


Tags: