Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Praatgroepen voor depressieve studenten op Hogeschool Rotterdam

16 november 2016 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Depressie

In het afgelopen collegejaar startten sociaal pedagogisch hulpverleners Elwin Goedgedrag en Bibi van Atten met StuDent; praatgroepen voor studenten met depressieve klachten op de Hogeschool Rotterdam. Er was zo veel animo dat er twee nieuwe studenten zijn opgeleid tot gespreksbegeleiders. Zij beginnen binnenkort met hun eigen groepen.

Toen Elwin en Bibi met de StuDent praatgroepen startten, hadden ze niet verwacht dat er zo veel vraag naar zou zijn. Bibi: “Toen Elwin met dit idee kwam, dacht ik: Waarom was dit er niet tijdens mijn eerste studie? Toen had ik het echt kunnen gebruiken. De behoefte aan de praatgroepen bleek groot te zijn. We begonnen met twee groepen van ongeveer acht à negen man op de locaties Museumpark en Wijnhaven. Binnen no time ontstond er een wachtlijst en dat was voor alle partijen frustrerend. Dus we begonnen een derde groep en ook die liep snel vol.”

De StuDent praatgroepen worden georganiseerd vanuit het PowerPlatform en de Depressie Vereniging. Het succes is volgens Bibi te verklaren door de begeleiders: “De groepen worden geleid door studenten die zelf ook depressief zijn of zijn geweest. Wanneer je als student je weg moet vinden in de professionele hulpverlening voel je je al snel ondergeschikt aan je behandelaar.”

Lees meer over StuDent.