Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Peelregio/Helmond gaat suïcide bij jongeren actief terugdringen

29 september 2016 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Suïcide

Storm Zuid Oost. Dat is de titel van het project voor depressie- en suïcidepreventie in Peelregio/Helmond dat na de zomer op 24 scholen voor voortgezet onderwijs van start gaat.

Aanleiding voor deze nieuwe, unieke integrale aanpak voor jongeren is de landelijke toename van zelfdoding onder jongeren en de confrontatie met meerdere zelfdodingen onder jongeren in deze regio.

Om jongeren mentaal weerbaarder te maken hebben GGZ Oost Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, gemeenten en de VO scholen in de regio de handen ineengeslagen, en met expertise van het Trimbos-instituut en andere partijen in het regionale netwerk een plan voor de komende vier jaar uitgewerkt. Tevens vindt grootschalig onderzoek op de effectiviteit van deze integrale aanpak plaats.

Sinds 2010 is zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren. Ook in de Peelregio is sprake van een stijging. Depressie is één van de grote risicofactoren als het gaat om zelfdoding. Depressies worden bij jongeren echter vaak niet herkend en dus ook niet behandeld. Met de nieuwe integrale aanpak willen gemeenten, onderwijs en netwerkpartners uit het sociaal domein via een geïntegreerde aanpak het aantal suïcides bij jongeren terugdringen.

Lees meer over het project Storm Zuid Oost.

Bron: Trimbos Instituut


Tags: