Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Patiëntenorganisaties trekken aan de alarmbel: ‘Goede samenwerking is essentieel’

19 juli 2016 - Geplaatst onder: Angst, Behandelmethoden, Depressie

Onlangs werd er aan de alarmbel getrokken door de Landelijke Huisartsen Vereniging, omdat mensen met psychische klachten lang in de wacht moeten staan voor ze adequate hulp krijgen. Naar aanleiding daarvan verscheen ook het Manifest voor Betere Geestelijke Zorg, waarbij negen belangrijke spelers in de gezondheidszorg de nadruk leggen op het belang van samenwerking op alle niveaus. Maar waarom wordt er in dit Manifest nergens gesproken over de belangrijke rol van patiëntenorganisaties?

Laagdrempelige hulp

Directeur van de Angst, Dwang en Fobiestichting Josine van Hamersveld ziet dit als een gemiste kans, want: “We zien dat zowel huisartsen als wijkteams zelden tot nooit doorverwijzen naar patiëntenorganisaties zoals de ADF stichting. Helaas worden we ook in het Manifest nergens genoemd. En dat is vreemd, want wij zijn bij uitstek de eersten die laagdrempelige hulp kunnen bieden.”

Brief aan LHV

Oudervereniging Balans, de Nederlandse Vereniging voor Autisme en de ADF stichting pleiten er in een brief aan de huisartsenorganisaties voor dat huisartsen en praktijkondersteuners hun kennis bijspijkeren. De belangrijkste zinnen uit de brief:
‘De wachtlijsten zijn nog veel te lang en we weten allemaal dat met het uitblijven van hulp en behandeling de klachten vaak verergeren. Met deze brief willen wij dan ook aandacht vragen voor het belang van patiëntenverenigingen binnen de ggz voor de huisartsenpraktijk. We roepen u en uw leden op om ruimte te bieden aan informatie van de patiëntenorganisaties, zowel in de praktijkruimte als in het gesprek met de hulpvrager.’

Grote winst

‘Tot nog toe lijkt het vrijwel onmogelijk om informatiemateriaal van de patiëntenorganisaties in de huisartsenpraktijk geplaatst te krijgen, Ook worden patiënten met klachten op het gebied van angst- en dwangstoornissen of autisme gerelateerde problematiek zelden doorverwezen naar patiëntenorganisaties. Wij zijn ervan overtuigd dat uw leden ( de verenigde huisartsen, red.) grote winst kunnen behalen door deze professionele partners in de aanpak van psychische problematiek te erkennen en te benutten.’

Ontzorgen

‘Patiëntenorganisaties bieden goede voorlichting, lotgenotencontact en vaak laagdrempelige, concrete hulp in de vorm van cursussen, ook voor professionals, zoals praktijkondersteuners. Ook kunnen wij ondersteunen bij doorverwijzing. In het niemandsland dat nu door de LHV is geagendeerd kunnen patiëntenorganisaties mensen met psychische problemen ondersteunen totdat de zorg eventueel wordt overgenomen door professionals, of daarbij meelopen.’

De patiëntenorganisaties pleiten voor een goede samenwerking en besluiten hun betoog met het aanbod om alles in het werk te stellen om alle informatie snel op de juiste plek te krijgen. Van Hamersveld besluit: “Wij zijn in staat om de huisartsenpraktijk in belangrijke mate te ontzorgen. Bijvoorbeeld door cliënten een luisterend oor te bieden, wat langer door te praten of de mogelijkheid van lotgenotencontact te opperen.

We kunnen adequate nazorg of begeleide zelfhulp aanbieden, die overigens ook vaak uit het aanvullende pakket door de zorgverzekeraar worden vergoed. Omdat schaamte in deze materie een grote rol speelt, is onze laagdrempeligheid bovendien een enorm voordeel. Onze medewerkers zijn ervaringsdeskundigen, die daarnaast een goede training hebben gehad in het te woord staan van mensen.”

Snelle doorverwijzing essentieel

“Maar het lijdt geen twijfel: snelle doorverwijzing blijft in dezen essentieel. Als gevolg van bezuinigingen zijn veel instellingen ingekrompen of ingrijpend gaan besparen. De enorme wachtlijsten zijn daarvan een direct gevolg. Maar ook daarin kan onder andere de ADF van dienst zijn. Zo beschikken wij bijvoorbeeld over een mooi netwerk van evidence based behandelaren, waarvan de wachtlijsten van de vrijgevestigde praktijken bij ons bekend zijn. Ook kunnen we op zoek gaan naar de meest geschikte behandellocatie, waar zo nodig een second opinion gevraagd wordt of een combinatiebehandeling van meerdere stoornissen tegelijk tot de mogelijkheden behoort.”

Lees meer: Huisarts heeft huiswerk te doen


Tags: