Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Patiënten en professionals wisselen kennis uit op congres Challenging Mood

4 mei 2016 - Geplaatst onder: Depressie, Meedoen onderzoek

Patiënten en hun naasten zijn welkom op de Advocacy-Dag tijdens het internationale stemmingstoornissencongres Challenging Mood in Amsterdam. Dit om kennis uit te wisselen tussen patiënten en professionals.

Het internationale ISBD-ISAD congres Challenging Mood, wereldwijd een belangrijk en groot congres over stemmingsstoornissen, vindt plaats van 13 tot en met 16 juli in Amsterdam. Op de laatste dag, de Advocacy-Dag, zijn patiënten en hun naasten welkom om het programma over stemmingsstoornissen, het doorbreken van stigma, en bevorderen van zelfmanagement door patiënten en behandelaren bij te wonen.

(Inter)nationale organisatie

De organisatie van het congres is in handen van twee gezaghebbende internationale organisaties: de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) en de International Society for Affective Disorders (ISAD). De Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB) en de Depressie Vereniging zijn als Nederlandse patiëntenverenigingen intensief betrokken bij de organisatie.

Kennis uitwisselen

De organisaties vinden het belangrijk dat ervaringsdeskundigheid wordt erkend door professionals en dat er kennis wordt uitgewisseld tussen patiënten en professionals. Speciaal daarom is er op twee manieren ruimte gemaakt voor ervaringsdeskundigen in het programma. Vanwege het internationale karakter van de dag worden de presentaties in het Engels gegeven, met een simultane vertaling naar het Nederlands.

Gratis deelname voor ervaringsdeskundige

Het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD) stellen twee Nederlandse ervaringsdeskundigen met een bipolaire stoornis en twee met een depressieve stoornis in de gelegenheid om tijdens het congres aan de Expert by Experience Track deel te nemen. De organisaties vergoeden de kosten voor het congres, de reis en het verblijf op declaratiebasis tot een maximum van 750 euro.

Als tegenprestatie vragen zij om op een van hun bijeenkomsten een korte presentatie te geven over wat u aan het congres belangrijk heeft gevonden. Aangezien de voertaal tijdens het congres Engels is, is het nodig dat u goed Engels spreekt.

Lees meer over het congres en een bezoek eraan.


Tags: