Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Online vragenlijst: deelname gevraagd aan onderzoek naar ouders met een stemmingsstoornis en hun kinderen

1 mei 2017 - Geplaatst onder: Meedoen onderzoek

GGZ InGeest doet een oproep aan ouders met een stemmingsstoornis en hun kinderen. Dat gebeurt in het kader van een onderzoek over de preventie van depressie in adolescenten. Er is veel input nodig van de uiteindelijke doelgroep: jongvolwassenen die ouders met een stemmingsstoornis (bijvoorbeeld een depressie) hebben.

De betrokkenen worden breed bevraagd, zodat een groter inzicht ontstaat in de specifieke behoeftes van deze groep. Om dat te bereiken is een vragenlijst ontwikkeld, die tot stand kwam in nauwe samenwerking met de patiënten. Voor de verspreiding van de vragenlijst is er de medewerking van een aantal patiëntenverenigingen, zoals de Depressievereniging, de VMDB en de Stichting Memam.

Waarom deze vragenlijst?

De zogenaamde MARIO-vragenlijst is bestemd voor ouders met een stemmingsstoornis en hun kinderen. Kinderen met een of meerdere ouders met een stemmingsstoornis hebben een verhoogd risico om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen. Daarnaast weten we dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen het optreden van een stemmingsstoornis. Momenteel zijn onderzoekers bezig met de voorbereiding van een nieuw Nederlands onderzoek over dit onderwerp: de MARIO-studie, die gaat over stemming en veerkracht. Bij deze voorbereiding willen de onderzoekers families betrekken waarvan een van de ouders een stemmingsstoornis heeft (depressie of bipolaire stoornis), en waarvan minimaal één kind tussen de 12 en 30 jaar is. 

Wat zijn de vragen?

Door een aantal vragen te stellen aan ouders met een stemmingsstoornis en aan kinderen van ouders met een stemmingsstoornis, willen de onderzoekers graag meer te weten komen over:

  1.  of ouders hun kinderen over hun stoornis vertellen.
  2.  of er aandacht voor de kinderen is in hun behandelingstraject.
  3. of ouders het goed zouden vinden om hun kinderen te laten screenen op mogelijke problemen en om hun kinderen deel te laten nemen aan preventieve trainingen.

Wie kan meedoen?

Aanvullende informatie

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 3-7 minuten. De antwoorden die u geeft worden uiteraard volstrekt vertrouwelijk behandeld en uw gegevens worden anoniem verwerkt.

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Dr. Dominique Maciejewski (email: mario@ggzingeest.nl of telefoon: 020-7884531).

MARIO-studie naar stemming en veerkracht – Prof. Brenda Penninx, Prof. Manon Hillegers, Dr. Dominique Maciejewski; Contact: mario@ggzingeest.nl.