Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Onderzoek UT: Online zelfhulp blijkt effectief

26 augustus 2015 - Geplaatst onder: Depressie

Ook onlinetherapie werkt bij de behandeling van depressieve klachten. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit Twente (UT) in het vakblad The British Journal of Psychiatry.

Vele miljoenen mensen hebben in Nederland last van psychische stoornissen zoals depressies en angststoornissen. Deze omvang heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven van mensen, maar leidt ook tot enorme kosten. De jaarlijkse kosten voor depressie alleen bedragen al € 3 miljard.

Tegen geringe kosten
Prof. Bohlmeijer, docent en onderzoeker Psychologie aan de UT: “Online zelfhulp (E-health) biedt de beste mogelijkheid om de omvang van psychische stoornissen terug te dringen tegen relatief geringe kosten. Wij pleiten dan ook voor het grootschalig aanbieden van ons wetenschappelijke programma ‘Voluit Leven online’.”

Wetenschappers van de Universiteit Twente deden twee onderzoeken naar een innovatieve E-health toepassing: ‘Voluit Leven online’. Leider van het onderzoek, prof. dr. Bohlmeijer: “De resultaten laten niet alleen zien dat deze E-health toepassing tot een sterke afname van depressieve en angstklachten leidt, maar ook dat deze effecten tot stand kunnen komen zonder begeleiding door professionals dankzij het toepassen van motiverende technieken.” 

Cursus al beschikbaar
Voluit Leven online
is op dit moment tegen geringe kosten (29 euro) beschikbaar voor alle Nederlanders die worstelen met psychische klachten. De cursus kan ook actief worden aangeboden in de huisartsenpraktijk met lichte ondersteuning (blended care). De onderzoekers benadrukken dat niet iedereen de cursus zonder begeleiding kan doorlopen. De deelnemers aan de onderzoeken waren vooral gemiddeld en hoger opgeleid. De drie onderzoekers van de UT pleiten ervoor om nu snel te investeren in verder wetenschappelijk onderzoek waarbij ook extra aandacht wordt geschonken aan technieken die juist aansluiten bij mensen met een lagere opleiding.

Niet iedereen enthousiast
Via de Volkskrant klinkt er tegengeluid in de persoon van hoogleraar klinische psychologie Pim Cuijpers van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is minder uitbundig. Cuijpers noemt het onderzoek degelijk, maar de uitkomst weinig verrassend. ‘Ik wil collega’s niet afvallen, maar het was te verwachten dat deze therapievorm zou werken. Er bestaan al meer dan twintig studies die aantonen dat andere onlinetherapieën ook werken bij depressies.’

Het idee dat de bevindingen van de onderzoekers tot een kostenbesparing zouden kunnen leiden, wimpelt hij weg. ‘Er wordt nu zo’n veertig jaar onderzoek gedaan naar therapieën voor het behandelen van depressies. Of het nu cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie, mindfulness of acceptance and commitment-therapie (ACT, red.) is, allemaal werken ze en de een niet beter dan de ander.’

Lees meer over de onderzoeksresultaten:
‘Psychische klachten nemen af, kosten gering, dankzij motiverende technologie’


Tags: