Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Onderzoek naar suïcide en massamediale communicatie

13 oktober 2016 - Geplaatst onder: Suïcide

Kan massamediale berichtgeving bijdragen aan suïcidepreventie, en zo ja: hoe? Dat is de centrale vraag in een nieuw suïcidepreventie project van het Trimbos-instituut in opdracht van ZonMw. Het project wordt in samenwerking met 113Online en de Ivonne van de Ven Stichting uitgevoerd.

Er komt steeds meer kennis over welke inhoud van massamediale berichten over suïcide vermeden zou moeten worden om kopieergedrag te voorkomen. Er is veel minder bekend over óf en op welke manier berichten in de media zouden kunnen bijdragen aan suïcidepreventie, bijvoorbeeld door het zoeken naar hulp te stimuleren.

Werkwijze

Om hier achter te komen omvat het project onder andere een literatuurreview, een onderzoek onder mensen die hulp zoeken via hulplijn 113Online, een expert opinion ronde, een analyse van krantenartikelen, en focusgroepen met mediaprofessionals.

Resultaten

Dit project draagt bij aan suïcidepreventie, doordat we meer kennis krijgen over hoe berichten in de media hulpzoekgedrag bij suïcidaliteit kunnen stimuleren. Deze kennis wordt gedeeld met mediaprofessionals, in de vorm van een uitbreiding op de 10 tips voor berichtgeving over suïcide, inclusief korte handleiding. Ook worden de resultaten beschreven in een wetenschappelijk artikel.
De einddatum van het project is 1 maart 2018.

Bron: Trimbos Instituut