Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Deelnemers gezocht: Onderzoek naar ketamine als behandeling voor hardnekkige depressie

21 januari 2019 - Geplaatst onder: Behandelmethoden, Depressie, Meedoen onderzoek

Onderzoekers van de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn een studie gestart om te onderzoeken of mensen met een hardnekkige depressie baat hebben bij het gebruik van orale ketamine, als aanvulling op hun lopende depressiebehandeling. Deze studie zal ook in andere centra gaan lopen, waaronder het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam. Voor dit onderzoek worden deelnemers gezocht.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat het medicijn ketamine bij mensen met een depressie de stemmingsklachten kan verminderen. In deze onderzoeken werd ketamine per infuus toegediend, meestal eenmalig. Het is bekend dat de orale toediening van ketamine (oftewel inname via de mond) minder nadelen kent dan toediening per infuus en mogelijk vaker kan worden herhaald. Wat echter nog niet helemaal duidelijk is, betreft de vraag of orale ketamine, net als ketamine per infuus, ook een voldoende antidepressief effect heeft. Er zijn al wel enkele studies die dit suggereren.

Wat is ketamine?

Ketamine is een middel dat de prikkeloverdracht blokkeert van bepaalde zenuwcellen in de hersenen. De glutamaatreceptor is waarschijnlijk betrokken bij het antidepressieve effect van ketamine, maar vermoedelijk spelen ook andere receptoren een rol. Ketamine wordt al gebruikt als medicijn voor het verlichten van chronische pijn en in een hogere dosering als narcosemiddel bij operaties. Soms wordt het in hogere doseringen ook gebruikt als recreatieve drug.

Onderzoek

In totaal zullen 128 patiënten meedoen aan het onderzoek. De helft van de deelnemers krijgt ketamine, de andere helft een placebo. Een placebo is een pil waar geen werkzame stoffen in zitten. Op basis van loting wordt bepaald wie ketamine krijgt en wie een placebo. De duur van de behandeling is zes weken. Nadat de behandelfase is afgerond, zal er een follow-up van vier weken volgen. Zowel de positieve effecten als mogelijke bijwerkingen worden systematisch in kaart gebracht. Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden naar de werkingsmechanismen van ketamine.

Deelname

Het onderzoek wordt gedaan bij mannen en vrouwen van 18 tot 80 jaar, die een therapieresistente depressieve stoornis hebben. Gedurende hun leven hebben ze minimaal drie verschillende soorten antidepressiva gebruikt. De deelnemers gebruiken momenteel ook een antidepressivum en blijven deze tijdens het onderzoek gebruiken. Er zijn een aantal situaties waarin deelname niet mogelijk is, zoals het (gehad) hebben van een bipolaire of psychotische stoornis of een verslaving, het niet goed beheersen van de Nederlandse taal, een zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Contact

Als u geïnteresseerd bent in deelname of vragen hebt over de studie kunt u contact opnemen  via ketaminestudie@umcg.nl of naar de website gaan: www.ketaminestudie.umcg.nl.