Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Vernieuwde keuzehulp helpt bij openheid over psychische aandoeningen op de werkvloer

4 juli 2018 - Geplaatst onder: Overig

De vernieuwde keuzehulp CORAL 2.0 helpt bij persoonlijke afwegingen over hoe open iemand tijdens een sollicitatie of op de werkvloer is over zijn/haar psychische aandoening. Ook is er nu een handleiding beschikbaar voor bijvoorbeeld klantmanagers bij een gemeente of UWV, bedrijfsartsen, loopbaancoaches, P&O’ers en ggz-medewerkers.

Openheid over psychische problemen is een belangrijk onderwerp voor veel mensen die daarmee te maken hebben (gehad) en op zoek zijn naar werk of aan het werk zijn. Mensen hebben verschillende redenen om wel of niet, in meerdere of mindere mate, hun psychische problemen te bespreken in de werkomgeving. Onder meer verwachte of ervaren stigma en discriminatie kunnen een rol spelen.

Minder besluitvormingsconflicten

King’s College London ontwikkelde daarom een keuzehulp: CORAL (Conceal Or ReveAL). In Engeland is de tool bovendien onderzocht. Proefpersonen werden willekeurig in twee groepen verdeeld, waarbij de ene groep alleen standaardzorg kreeg. De anderen kregen dezelfde standaardzorg en maakten daarnaast gebruik van CORAL. De personen in de CORAL-groep bleken significant minder last te hebben van besluitvormingsconflicten. Bovendien bleek dat de CORAL-gebruikers vaker een fulltime betaalde baan hadden gevonden en behouden dan de mensen in de controlegroep.

Vernieuwde keuzehulp CORAL 2.0

Kenniscentrum Phrenos vertaalde CORAL eerder al in het Nederlands. Nu is de keuzehulp door Phrenos, Tilburg University/Tranzo en Samen Sterk zonder Stigma verder verdiept en gedigitaliseerd. Daarnaast is er een uitgebreide handleiding toegevoegd voor bijvoorbeeld klantmanagers bij een gemeente of UWV, bedrijfsartsen, loopbaancoaches, P&O’ers en ggz-medewerkers. Zij kunnen CORAL 2.0 inzetten bij (potentiële) werknemers met psychische gezondheidsproblemen.

Deze werknemers kunnen zo ondersteund worden in het nemen van en ten uitvoer brengen van besluiten met betrekking tot openheid. Met CORAL 2.0 kunnen mensen met psychische problemen en professionals over langere tijd en op systematische wijze het thema ‘openheid in werksituaties’ bespreken.

CORAL 2.0 is beschikbaar op de website van Samen Sterk Zonder Stigma.