Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Mogelijk nieuwe therapie voor depressie na jeugdtrauma (SAM-studie)

31 maart 2017 - Geplaatst onder: Depressie, Meedoen onderzoek

Wie een jeugdtrauma doormaakt, heeft op latere leeftijd een grotere kans op depressies. Veranderingen van ons erfelijk materiaal (het DNA) als gevolg van een jeugdtrauma, blijken daar mee te maken te hebben. Het UMC Utrecht Hersencentrum start een onderzoek om te kijken of dit proces met behulp van een voedingssupplement ook voordelig benut kan worden. Als dat lukt, is dat mogelijk een nieuwe therapie tegen depressies na een jeugdtrauma, ook op latere leeftijd. De onderzoekers verwachten de eerste resultaten in 2020 te kunnen delen.

Biologisch proces

Hevige stress in de kindertijd leidt tot moleculaire veranderingen in het DNA. Bij dit biologische proces, epigenetica genoemd, verandert de DNA-activiteit door omgevingsinvloeden, zoals nare ervaringen in de jeugd. Bij de meeste mensen past het DNA zich aan een jeugdtrauma aan. Het gaat hier om een gezonde aanpassing in het DNA.

We ontdekten dat bij mensen die depressies of posttraumatische stress kregen, deze aanpassingen niet plaatsvonden. Dit gebrek aan aanpassing in het DNA oefent levenslang invloed uit.  De genen die zo belangrijk zijn voor onze veerkracht zijn dan eigenlijk ‘uitgezet’.

Voedingssupplement

Wij gaan proberen ze bij mensen met bipolaire stoornis en jeugdtrauma met behulp van voedingssupplementen op dezelfde manier weer aan de praat te krijgen zoals bij veel mensen dat automatisch gebeurt. In een studie op cellen in een reageerbuis leidde deze methode tot goede resultaten.

Bipolaire stoornis

Voor patiënten die hun hele leven kampen met een overgevoeligheid voor psychiatrische aandoeningen zou zo’n nieuwe therapie een uitkomst zijn. Hoewel aan het onderzoek alleen mensen met een bipolaire stoornis (manisch depressiviteit) kunnen deelnemen, verwachten de onderzoekers dat wanneer de behandeling succesvol blijkt, ook mensen met andere diagnoses hier baat bij zouden kunnen hebben.

Een gebruikersgroep  denkt mee over de inhoud en opzet van het onderzoek en is betrokken bij de uitvoering ervan. De 35-jarige Marjolein, die twee keer een depressie heeft gehad bij een bipolaire stoornis, is een van de groepsleden: “De invloed van mijn jeugd op mijn klachten was voor mij kraakhelder. Deze nieuwe methode pakt niet de symptomen maar de oorzaak aan. Ik hoop op positieve resultaten van dit onderzoek. Dan kan ik de effecten van ervaringen in mijn jeugd eindelijk echt achter me laten.”

Meer informatie vindt u op de website van de SAM-studie