Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Mental Health First Aid: eerste hulp bij psychische problemen

4 december 2017 - Geplaatst onder: Depressie

Wie iemand met een hartstilstand wil helpen, leert reanimeren. Maar hoe help je iemand die psychotisch of suïcidaal is? Ook voor psychische problematiek is er nu een cursus met eerste hulp. 

Mental Health First Aid leert eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen. Deelnemers  krijgen informatie over de meest voorkomende psychische problemen en er is veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden. Ook leren ze hoe ze moet handelen in een crisissituatie.

MHFA is er voor:
  • Iedereen die meer wil weten over psychische problemen
  • Professionals die beter om willen leren gaan met mensen met psychische problemen
  • Werkgevers die een goede gezondheid van hun medewerkers belangrijk vinden

Mental Health First Aid is in 2000 in Australië ontwikkeld. Het is een succesvolle cursus die inmiddels al in 23 landen door vele deelnemers is gevolgd en hoog gewaardeerd wordt. Het model is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en betrokkenheid van een groot aantal ervaringsdeskundigen.

GGzE heeft deze cursus naar Nederland gehaald, omdat zij constateert dat er een maatschappelijke behoefte is aan praktisch toepasbare kennis over psychische problemen.

In het Parool een verslag van een bijeenkomst van MHFA. In het stuk komt ook Marieke Beerthuis van Prezens, een afdeling van GGZ inGeest,  aan het woord.  “We hebben de cursus al op een aantal plaatsen gegeven. In Haarlem gaven we les aan gemeenteambtenaren die onder meer uithuisplaatsingen doen. In principe is deze cursus voor iedereen. Het doel is net zo groot te worden als de EHBO-cursus. Ook Mental Health First Aid kan levens redden. Als je iemand zover krijgt om hulp te zoeken, voorkom je misschien een suïcide.”