Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie

Meer subsidie naar preventie suïcides

18 juli 2018 - Geplaatst onder: Suïcide

Stichting 113 Zelfmoordpreventie krijgt jaarlijks twee miljoen euro extra subsidie. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) wil daarmee het aantal suïcides en pogingen hiertoe terugdringen, zo laat hij vandaag weten.

Aanleiding hiervoor zijn de recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat meldde onlangs dat het aantal zelfmoorden vorig jaar is toegenomen tot 1.917. Dat zijn er 23 meer dan in 2016. Ook het aantal zelfmoorden onder jongeren is in dezelfde periode flink gestegen.

Meer subsidie naar preventie suïcides

Stichting 113 heeft onder meer een website en telefoonnummer waarop mensen met suïcidale gedachten of gevoelens terechtkunnen. Ze krijgen er hulp van professionals en vrijwilligers.

Tot nu toe kreeg de stichting jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. Dat bedrag gaat omhoog naar 5,4 miljoen euro. Dit geld kan worden besteed aan het inzetten van meer hulpverleners en aan trainingen voor bijvoorbeeld huisartsen, scholen en mensen die rond het spoor werken, waardoor zij signalen voor zelfdoding sneller kunnen herkennen.

“We worden al jaren overspoeld met meer hulpvragen, die we moeilijk konden beantwoorden”, vertelt Jan Mokkenstorm, psychiater en directeur van 113, aan de NOS. “We krijgen ongeveer 160 crisisoproepen per etmaal en bij extra drukte zaten we vaak met de handen in het haar. Dit extra geld geeft ons de capaciteit om ook bij pieken de oproepen goed te beantwoorden.”

Onderzoek en lokale initiatieven

Naast de verhoogde subsidie voor 113 stelt Blokhuis in totaal 15 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek en lokale initiatieven om zelfdodingen te voorkomen. Er komt ook extra aandacht voor het terugdringen van zelfdodingen onder LHBTi-jongeren, onder meer met video’s waarin ouders vertellen hoe zij hun kinderen hebben gesteund.

Bron: NOS