Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Meedoen onderzoek naar langdurig medicijngebruik en rijgeschiktheid

5 september 2014 - Geplaatst onder: Meedoen onderzoek

(Universiteit Maastricht) – Momenteel schrijft de wet voor dat mensen die langdurig categorie III medicijnen zoals die tegen depressie, slapeloosheid of angst gebruiken niet mogen autorijden.

In de wetenschappelijke literatuur bestaat echter twijfel over of deze medicijnen daadwerkelijk de rijvaardigheid beïnvloeden. In een gecombineerd onderzoek van de Universiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht is nu een onderzoek gestart om na te gaan of deze twijfel terecht is.

Dit wordt gedaan door de rijgeschiktheid van langdurige medicijngebruikers te vergelijken met die van andere weggebruikers die deze medicijnen niet gebruiken. Wanneer blijkt dat langdurige medicijngebruikers rijgeschikt zijn, kan dit leiden tot veranderingen in de wet- en regelgeving. Dit heeft als mogelijk gevolg dat langdurige gebruikers van bepaalde categorie III medicijnen weer rijgeschikt worden verklaard en de weg op mogen.

Op deze website kunt u nagaan of het medicijn dat u gebruikt in het huidige onderzoek onderzocht wordt.

Mensen die al langer dan zes maanden een medicijn gebruiken voor depressieklachten, slaapproblemen en angstklachten, kunnen zich melden via deze website.

Deelname aan het onderzoek kan plaatsvinden op één van de volgende drie universiteiten: Universiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht.


Tags: