Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Meedoen aan onderzoek naar effecten van bestaand middel op de rijvaardigheid

14 december 2016 - Geplaatst onder: Meedoen onderzoek

Voor een onderzoek om bij mensen met een depressieve stoornis de effecten van een bestaand middel op de rijvaardigheid te evalueren wanneer dat slechts eenmaal of meerdere keren via een neusspray wordt gegeven, zoekt het Centre for Human Drug Research (CHDR) 30 mannen en vrouwen tussen de 22 en 60 jaar met een depressieve stoornis, vastgesteld door een huisarts of psychiater.

Onderzoek

Het doel van het onderzoek is om de effecten en veiligheid van een bestaand middel op de rijvaardigheid te onderzoeken. Het bestaande middel, esketamine, wordt in dit onderzoek intranasaal toegediend. Intranasaal betekent dat het middel via de neus, met behulp van een neusspray, wordt toegediend. Het onderzoek bestaat uit 2 delen en u zult aan beide delen deelnemen.
Deel A: In deel A wordt het effect van esketamine op de rijvaardigheid onderzocht in combinatie met de effecten van alcohol. Deel A bestaat uit 3 behandelingen en er zal onder andere 3 keer een rijvaardigheidstest bij u afgenomen worden.
Deel B: In deel B wordt het effect van esketamine onderzocht door vaste doseringen over een bepaalde tijd toe te dienen. Deel B bestaat uit 8 bezoeken op het CHDR en er zal onder andere 4 keer een rijvaardigheidstest worden afgenomen.

Planning

Het onderzoek loopt vanaf oktober 2016. Voorafgaand aan het onderzoek is er een informatiegesprek (duur: 1 uur), een medische keuring (duur: 1 uur) en psychiatrische keuring (duur: 1,5 uur) en een rijvaardigheidstraining van (duur: 1 dag en 1 nacht). Het onderzoek bestaat uit 2 delen en u zult aan beide delen deelnemen.
Deel A bestaat uit 3 studieperioden van 2 dagen en 1 nacht.
Deel B bestaat uit totaal 8 losse bezoeken aan het CHDR, 3 bezoeken zullen ongeveer 7 tot 10 uur duren en de andere bezoeken zullen ongeveer 3 tot 5 uur duren.
De studie duurt van keuring tot nakeuring ongeveer 12 weken.
De planning gaat in overleg met de studie-arts.

Bijzondere omstandigheden

Wij vragen de vrijwilligers om niet te zonnebaden of zonnebanken tijdens het verblijf en 48 uur voor elk bezoek op het CHDR. U mag gedurende de looptijd van het onderzoek geen drugs, waaronder cannabis, gebruiken. Het gebruik van geneesmiddelen gaat in overleg met de studie-arts. Intensieve fysieke inspanningen dienen te worden vermeden vanaf 48 uur voor de bezoeken aan het CHDR. U mag 72 uur voor elk bezoek aan het CHDR totdat u het centrum verlaat geen voedsel of dranken nuttigen die grapefruitsap of kinine (bijv. tonic) bevatten. 24 uur voor elke dosis van het onderzoeksmiddel mag u geen alcohol drinken. Op alle andere dagen mag u maximaal 1 glas alcoholische drank per dag drinken. U mag geen auto rijden of met machines werken gedurende 24 uur na toediening van het onderzoeksmiddel. Wij vragen de vrijwilligers ook om 24 uur voor een geplande rijvaardigheidstest en tijdens het bezoek op het CHDR zich te onthouden van chocolade, koffie, thee of cola.

Vergoeding

Voor deelname aan dit onderzoek ontvangt u een bruto-vergoeding van € 2383,00.
Dit is exclusief reiskosten. Reiskosten worden vergoed (€ 0,19 per km, max. 125km enkele reis) voor elke reis met uitzondering van de reiskosten voor de informatiebijeenkomst.

Onderzoeksteam

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Francis Dijkstra,  arts-onderzoeker bij het CHDR en dr. G.E. Jacobs, psychiater-klinisch farmacoloog bij het CHDR en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Aanmeldformulier